Λεξιστορείν: Η αυτομόληση!

Η λέξη αυτομόληση αναφέρεται στην εκούσια εγκατάλειψη  από κάποιον της στρατιωτικής παράταξης (ή μεταφορικά πολιτικής παράταξης) και την προσχώρηση στην αντίπαλη παράταξη.
Πρόκειται για μια σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό τη λέξη αυτός (ο ίδιος) και β’ συνθετικό τον αόριστο «έμολον» του ρήματος «βλώσκω» = έρχομαι..