ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 1959
Αριθ. Φύλλου 2585

 

 

 

ΥΠΟ ΤΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ

ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΗ Η ΤΑΙΝΙΑ ¨ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΛΙΝΔΟ”
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΟΙ ΓΚΑΙΗΝΟΡ-ΜΠΡΥΝΕΡ ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 19.

Εντός των ημερών από την τηλεόρασιν της Μ. Βρεττανίας θα προβληθή φιλμ υπό τον τίτλον “Ταξίδι στην Λίνδο” διαρκείας 30 λεπτών. Το εν λόγω φιλμ έχει γυρισθή εις την Λίνδο υπό του διασήμου σκηνοθέτου Μώρις Μπρύνερ τον παρελθόντα Οκτώβριον. Εις την ταινίαν πρωταγωνιστούν ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός Γιουλ Μπρύνερ και η Μίτσι Γκαίηνορ μετέχουν δε και τριάκοντα μικρά παιδιά εκ Λίνδου. Η ταινία αρχίζει από το Μίρα-Μάρε, συνεχίζει εις τας “Πεταλούδες”, “Επτά Πηγές”, “Νερά Καλιθέας” και καταλήγει εις την Λίνδο.
Το φιλμ τούτο θα προβληθή και υπό της Αμερικανικής τηλεοράσεως.

ΥΠΕΓΡΑΦΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Χθες την 12ην μεσημβρινήν εις το Συμβολαιογραφείον του κ. Γιώρτσου υπεγράφησαν τα συμβόλαια διά την αγοράν οικοπέδου υπό του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας προκειμένου να χρησιμοποιηθή διά την ανέγερσιν νέων Εργατικών κατοικιών. Το εν λόγω οικόπεδον ευρίσκεται επί της προεκτάσεως της οδού Θεμιστοκλή Σοφούλη ήτις άγει προς το Μόντε Σμιθ. Τα συμβόλαια υπεγράφησαν υπό του Προέδρου του Ο.Ε.Κ. κ. Ηλία Σταματοπούλου και υπό του ιδιοκτήτου του οικοπέδου κ. Αλή Κελέσογλου.
Ο κ. Σταματόπουλος αναχωρεί επιστρέφων εις Αθήνας σήμερον την πρωίαν διά του αεροπλάνου της γραμμής.


ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΕΤΟΣ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ  
Ως ανεκοίνωσεν ο Πρόεδρος του ΟΤΕ κ. Οικονομόπουλος κατά το προσεχές έτος το κέντρον Ρόδου θα επεκταθή.  Επίσης το προσεχές έτος θα εγκατασταθή εις Ρόδον τηλετυπικόν κέντρον.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ, ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΝ ΘΑ ΙΔΡΥΘΗ ΕΙΣ ΒΕΛΓΙΚΟ ΚΟΓΚΟ
Κατά πληροφορίας μας εξ’ Αθηνών υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως απεφασίσθη η ίδρυσις εις Βελγικό Κογκό Γενικού Προξενείου. Εις το εν λόγω Προξενείον θα τοποθετηθή ως Γενικός Πρόξενον ο κ. Σέκερης.


ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΔΙ’ ΕΠΙΣΤ. ΟΡΓΑΝΩΝ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 19 (Του ανταποκριτού μας). Ως ανεκοινώθη η Νομαρχία Δωδεκανήσου διέθεσεν κονδύλιον εξ 100 χιλιάδων δρχ. διά την αγοράν επιστημονικών οργάνων προς κάλυψιν των αναγκών του Νοσοκομείου της Νήσου μας.


ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗ ΕΛΑΦΡΩΣ ΕΚ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΜΟΤΟΣΑΚΟ
Προχθές την 12ην μεσημβρινήν το υπ’ αριθμόν 8480 μοτοποδήλατον οδηγούμενον υπό του Παπαϊωάννου Ηλία, ετών 20 συνεκρούσθη επί της οδού Αυστραλίας μετά του υπ’ αριθμόν 8.008 μοτοποδηλάτου το οποίον ωδήγει ο Ιωαννίδης Γεώργιος με αποτέλεσμα να τραυματισθή ο δεύτερος εις διάφορα μέρη του σώματός του.


ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΟΙ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 1940-1941
Δι’ αποφάσεως του Υφυπουργού Εθνικής Αμύνης κ. Θεμελή καλούνται όπως παρουσιασθούν προς επιλογήν αι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1961-1962 ήτοι οι γεννηθέντες τα έτη 1940 και 1941.
Ούτοι θα παρουσιασθούν προς επιλογήν την πρώτην Φεβρουαρίου 1960.


Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Γραφείου Ευρέσεως εργασίας Ρόδου ζητούνται όπως τοποθετηθούν εις εργασίας επιπλοποιοί, σιδηρουργοί και κτίσται. Εις τας εν λόγω ειδικότητας η ανεργία είναι μηδέν.