Λεξιστορείν: Ο υπηρέτης !

Η λέξη υπηρέτης είναι σύνθετη με α’ συνθετικό την πρόθεση «υπό» και β’ συνθετικό τη λέξη «ερέτης» (ο κωπηλάτης).  Αρχικά λοιπόν η λέξη αναφερόταν στον κωπηλάτη που υπακούει  στις εντολές του κυβερνήτη του πλοίου. Στη συνέχεια η λέξη εξελίχθηκε σημασιολογικά και δηλώνει γενικότερα αυτόν που εργάζεται υπό τις εντολές κάποιου .