ΦΛΑΣ στο παρελθόν

Εν Ρόδω Τρίτη 24 Νοεμβρίου 1959
Αριθ. Φύλλου 2588

ΕΠΩΛΗΘΗΣΑΝ ΤΑ ΧΟΙΡΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΟΥ
Κατά πληροφορίας εκ Τήλου κατόπιν ενεργειών του Προέδρου του Συνεταιρισμού κ. Λογοθέτη, επετεύχθη η πώλησις μέσω του Συνεταιρισμού εις τον ζωέμπορον κ. Νικόλαον Κότρην 3 τόννων χοιρινών.

ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗ ΕΞ ...ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΡΙΨΕΩΝ ΛΙΘΩΝ
Προχθές το απόγευμα παρά την οδόν Καναδά ετραυματίσθη ενώ περιεπάτει ο Ευάγγελος Αναγνώστου, ετών 51, εργάτης, εκ λίθων οι οποίοι ερρίφθησαν από παίζοντας νέους. Ούτος ετραυματίσθη εις τον δεξιόν κρόταφον. Οι νεαροί ευθύς ως αντελήφθησαν ότι ακουσίως ετραυμάτισαν τον Αναγνώστου έσπευσαν και εξηφανίσθησαν.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών, ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης αφίκετο εκεί επιστρέψας εκ της περιοδείας του ανά την Γιουγκοσλαβίαν και τας χώρας του Παραπετάσματος. Ο κ. Δήμαρχος πιστεύεται ότι θα επανέλθη συντόμως εις Ρόδον, πιθανώτατα την προσεχή Τρίτην.

ΜΕ ΓΟΡΓΟΝ ΡΥΘΜΟΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ 1960
Με γοργόν ρυθμόν συνεχίζεται υπό των αρμοδίων υπηρεσιών της Νομαρχίας ο καταρτισμός του προγράμματος Έργων 1960 εις την Περιφέρειαν του Νομού. Επίσης με τον αυτόν έντονον ρυθμόν καταρτίζεται το πρόγραμμα έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν και θα εκτελεσθούν εντός του 1960 υπό του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου.
ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Η ΕΥΡΩΠΗ, ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Ως ανεκοινώθη, το τουριστικόν ατμόπλοιον “Φίλιππος” θα εκτελή τακτικά εβδομαδιαία δρομολόγια από της 30ης Μαρτίου 1960 μέχρι τέλους Οκτωβρίου. Τονίζεται σχετικώς ότι από τούδε εκδηλούται ενδιαφέρον των ξένων δια μιαν επίσκεψιν εις την Ρόδον εις ερώτησιν δε περί του ποία χώρα θα αποστείλη τους περισσοτέρους επισκέπτας εις Ρόδον, εδόθη η απάντησις ότι “ενδιαφέρεται ολόκληρος η Ευρώπη”.

“ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ” ΟΝΟΜΑΣΘΗ Η ΡΟΔΟΣ ΑΠΟ ΕΛΒΕΤΙΚΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Μεταδίδεται εκ Βέρνης ότι η ελβετική εφημερίς “Ναστοντάλ” αφιέρωσε προσφάτως ειδικόν άρθρον εις την νήσον Ρόδον την οποίαν χαρακτηρίζει ως “μαργαριτάρι” της Μεσογείου. Ο Ελβετός αρθρογράφος εκφράζεται με θαυμασμόν δια τους ωραίους δρόμους της Ρόδου, την έξοχον φυσικήν ομορφιά της, την φιλοξενίαν των κατοίκων της, την καθαριότητά της και την κοιλάδα με τις Πεταλούδες. Τέλος η εφημερίς επαινεί τον ξενοδοχειακόν εξοπλισμόν της νήσου.

Έφθασαν τα τελευταία “σφουγγαράδικα” εις Κάλυμνον το παρελθόν Σάββατον
ΚΑΛΥΜΝΟΣ. Το Σάββατον επέστρεψαν εις Κάλυμνον και τα τελευταία σπογγαλιευτικά εκ των βορειοαφρικανικών παραλίων. Το κατάπλουν των σπογγαλιευτικών εχαιρέτισαν κωδωνοκρουσίαν όλων των ναών της πόλεως. Η απόδοσις της εφετεινής σπογγαλιευτικής δραστηριότητος των Καλυμνιακών σκαφάνδρων είναι ιδαιτέρως ικανοποιητική. Τέλος μέχρι στιγμής δεν εγένοντο αγοραπωλησίαι και κατά συνέπειαν δεν διεμορφώθησαν τιμαί, αναφέρεται όμως ότι επωλήθη παρτίδα φίνων Αιγυπτιακών σπόγγων της σπογγαλιευτικής περιόδου του 1958 προς 1850 δραχμάς.