Τα 20 χρόνια λειτουργίας  του τμήματος Μεσογειακών Σπουδών  του πανεπιστημίου Αιγαίου

Γράφει ο
Αγαπητός Ξάνθης
Αρχιτέκτονας-Μεταδιδάκτορας
του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου το οποίο απλώνεται ενοποιητικά στα νησιά του Αρχιπελάγους ξεκινάει τη δράση του στα μέσα τις δεκαετίας του ’80. Ο σκοπός ήταν και παραμένει η ενδυνάμωση του τόξου του Αιγαίου για εθνικούς λόγους αλλά και για στόχους εκπαιδευτικής αποκέντρωσης.

Σήμερα το Πανεπιστήμιο κατέχει μια αξιολογότατη σειρά στην παγκόσμια βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συνεχώς παραδίδει το σθένος και την αντοχή ενός περιφερειακού Πανεπιστημίου με τεράστια παιδαγωγικά όμως αποθέματα.

Η μονάδα της Ρόδου, με  τις τρεις κατευθύνσεις αποτελεί το φάρο του νησιού μας και συμβάλλει τόσο στην καλλιέργεια του πνεύματος όσο και στην οικονομική ζωή του τόπου. Οι κτηριακές υποδομές του δεσπόζουν στην καρδιά της πόλης, σηματοδοτώντας την πολιτιστική προσθήκη σε μια περιοχή όπου ο τουρισμός είναι το κυρίαρχο. Οι φοιτητές του «χρωματίζουν» την πόλη  χαρίζοντας ζωή και δυναμική, στοιχεία που προσθέτουν πολλαπλή υπεραξία ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες.

Το δε εκπαιδευτικό δυναμικό με προσωπικό κόστος πολλές φορές, εξαντλεί τις δυνατότητες στο λειτούργημά του και την αγωνία για την επιτυχή πορεία του Ιδρύματος.

Επίσης τα γραμματειακά τμήματα συμπληρώνουν την άρτια λειτουργία του Ιδρύματος καταθέτοντας την ψυχή τους στις όποιες έντονες υλικοτεχνικές ελλείψεις.
Το Πανεπιστήμιο αποτελεί κοιτίδα δημιουργίας και αναζωογόνησης μιας πόλης ιστορικής, μιας πόλης που μυρίζει κουλτούρα και παραδόσεις, μιας πόλης που οι δημότες/ισσες είναι δραστήριοι, ικανοί και ευφυείς.

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, η γνώση δεν έχει όρια, ούτε σύνορα και μάλιστα εξοπλίζει τις κοινωνίες να μπορούν να αντιμετωπίζουν τα υπάρχοντα πλανητικά προβλήματα με ορθότητα και σωφροσύνη. Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, η διεπιστημονικότητα και η υπερτοπικότητα  ενισχύουν το προφίλ ενός τόπου μέσα από τη συνθετότητα και τη σύμπραξη αξιοποιώντας τις διεθνείς σχέσεις.  
Ο κόσμος έχει «μικρύνει» και η γνώση έχει «μεγαλώσει».

Ένα από τα Τμήματα της Πανεπιστημιακής Μονάδας της Ρόδου που επενδύει στις γνώσεις των διεθνών σχέσεων και της ασφάλειας στον επίκεντρο χώρο της Μεσόγειου και όχι μόνο, είναι το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών το οποίο γιορτάζει τα 20 σπουδαία χρόνια λειτουργίας του.

Είναι το Τμήμα που προετοιμάζει ενεργούς πολίτες, «πολιτικούς» πολίτες, παγκόσμιους πολίτες μέσα από γενικές γνώσεις, μέσα από παγκόσμιες θεωρίες εφαρμογής, μέσα από ανθρωπιστικά εναύσματα και κινήματα για ένα κόσμο ειρηνικό, δίκαιο και αλτρουιστικό.

Η γωνιά της Ν.Α.Μεσόγειου δίνει την αφετηρία, το κίνητρο να μπορεί ο φοιτητής/τρια να καταλάβει άμεσα τη ρευστότητα του διεθνούς συστήματος, τις απειλές, την ισχύ, τη γεωπολιτική, τα παίγνια, τη σύσταση της Ευρώπης και της Ένωσης, το χαρακτήρα της γειτονικής χώρας, το Κυπριακό, τις τρίτες μεσογειακές χώρες, τα εθνικά μας πολλαπλά θέματα. Ένα πλούσιο θεματολόγιο, για να μπορεί κανείς να βλέπει τη γειτονιά του με ηρεμία, με ρεαλισμό, με ανοιχτή σκέψη, με συμμετοχική αντίληψη για τα γύρω τεκταινόμενα.    

Τα δε τέσσερα μεταπτυχιακά προγράμματα, τα έξι εργαστήρια, τα ερευνητικά κέντρα και με τις  συνεχείς ημερίδες του εμπλουτίζουν διαρκώς, καθοδηγούν, μορφώνουν, εξειδικεύουν ένα πλήθος θεμάτων που είναι χρήσιμα αλλά και απαραίτητα για την ανάγνωση του νέου πολυμερούς διεθνούς τοπίου με τη σχετική αστάθεια που σήμερα το διακατέχει. Είναι τυχερή η Ρόδος, που έχει τέτοιο Τμήμα.  

Τα δε διδακτορικά του ως και το μεταδιδακτορικό  δίπλωμα, εδραιώνουν την έρευνα και την προώθηση ειδικών ζητημάτων που μπορούν να αποτελέσουν «επιστημονικά τεκμήρια» για τη χάραξη πολιτικής, εθνική ςπαρακαταθήκης, σπουδαία βιβλιογραφίας για περαιτέρω έρευνα  μιας και ο κόσμος και οι διεθνείς σχέσεις είναι δυναμικές και εξελισσόμενες.  

Στην επετειακή εκδήλωση των 20 χρόνων λειτουργίας τονίστηκε ότι το σύγχρονο Πανεπιστήμιο οφείλει να απαντάει σε τρεις προσεγγίσεις:
•    Στη σύνδεση θεωρίας και πράξης
•    Στη σύνδεση παράδοσης και νεωτερικότητας
•    Στη σύνδεση του τόπου με την οικουμενικότητα.
Και στις τρείς αυτές προκλήσεις το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ιδιαίτερα το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών έρχεται εμφατικά να απαντήσει θετικά και δημιουργικά καταθέτοντας ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα σπουδών και έρευνας.

Η επίκληση που αναφέρεται συχνά στον ευρωπαϊκό χώρο για τον ενιαίο χώρο εκπαίδευσης γίνεται πράξη με τις συνεργασίες του Τμήματος με άλλα Τμήματα και με την επιδιωκόμενη εξωστρέφειά του απευθύνεται σ’ όλο το χώρο της Ευρώπης και του κόσμου, όπως και της Κίνας πρόσφατα.
Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, η γνώση, η έρευνα και ο πολιτισμός είναι τα θεμέλια της ισχυρής δημοκρατίας, της ενεργής κοινωνίας, είναι το «τσιμέντο» για μια Ευρωπαϊκή Ένωση μακριά από ακρότητες και λαϊκίστικες συμπεριφορές.

Το Αιγαίο είναι γεμάτο κάματο και αποφασιστικότητα, το πολυνησιακό Πανεπιστήμιό του, κιβωτός γνώσης και δημιουργίας και το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής της Ρόδου με το ικανότατο προσωπικό «διαλαλεί» το πλούσιο περιεχόμενο ενός κόσμου που ξεκινάει από τα βαθυγάλανα νερά της Μεσόγειου, γεμάτο  ειρήνη, φιλία, αγωγή, ασφάλεια, βιωσιμότητα, ευημερία, κοινωνική συνοχή, δικαιοσύνη, προοπτική.
Ευχαριστούμε που υπάρχετε…