Λεξιστορείν: Η πάχνη!

Πάχνη ονομάζουμε  την πρωινή δροσιά που έχει πάρει τη μορφή πάγου. 

Ετυμολογικά ανήκει στη μεγάλη οικογένεια του ρήματος πήγνυμι με τη σημασία «κάνω σκληρό, στερεό, πήζω», αφού το κύριο χαρακτηριστικό της πάχνης είναι η στερεοποίησή της.