ΦΛΑΣ στο παρελθόν

Εν Ρόδω Σάββατον 28 Νοεμβρίου 1959
Αριθ. Φύλλου 2592

ΑΦΟΥ ΕΞΕΤΙΣΑΝ ΠΟΛΥΕΤΕΊΣ ΠΟΙΝΑΣ ΦΥΛΑΚΙΣΕΩΣ
Τρεις Καστελλορίζιοι κατάδικοι αλιείς μετήχθησαν δι’ εξορίαν εις «κάτεργα»
Θα παραμείνουν επί τριετίαν εις περιοχήν της Μαύρης Θαλάσσης

Κατά πληροφορίας εκ Καστελλορίζου, ταξειδιώται αφιχθέντες εκεί εκ Τουρκίας ανέφερον ότι τρεις Καστελλορίζιοι αλιείς, κρατούμενοι εις, την έναντι της νήσου τουρκικήν περιοχήν απεστάλησαν υπό των τουρκικών αρχών εις εξορίαν “ως προέβλεπε η εις βάρος των καταδικαστική απόφασις” δικαστηρίου της γείτονος χώρας.

Οι τρεις αλιείς είναι οι Εμμ. Μάτσος, Ευάγγελος Καραβέλατζης και Λαζαράκης, ούτοι δε αφού εξέτισαν ποινήν πολυετούς φυλακίσεως εις τας τουρκικάς φυλακάς του Ελμαλί, έναντι του Καστελλορίζου, παρελήφθησαν υπό αποσπάσματος και οδηγήθησαν εις την περιοχήν Ιμρελιαντασί της Μαύρης θαλάσσης, όπου θα παραμείνουν επί τριετίαν απασχολούμενοι εις καταναγκαστικά έργα.
Ούτοι είχον συλληφθή προ πολλών ετών, διότι δήθεν είχον παραβιάσει τα τουρκικά χωρικά ύδατα και βάσει νόμων, οι οποίοι είχον ψηφισθή κατά την περίοδον της εκ του Κυπριακού οξύνσεως των παθών, κατεδικάσθησαν εις πολυετείς ποινάς.
Σημειωτέον ότι και οι τρεις οι οποίοι έχουν πολλά τέκνα άτινα τώρα δυστυχούν.
Τέλος δέον να σημειωθή ότι εις τας έναντι της Δωδεκανήσου τουρκικάς φυλακάς, παρά τας εκάστοτε ενεργείας και υποσχέσεις κρατούνται εκτίοντες πολυετείς ποινάς, 10 περίπου Δωδεκανήσιοι αλιείς.

ΕΝΕΚΡΙΘΗ ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΤΟΥ “ΗΛΙΟΣ” ΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
ΘΑ ΓΙΝΗ ΔΥΝΑΜΕΩΣ 250 ΚΛΙΝΩΝ

Υπό του Ε.Ο.Τ. ανεκοινώθη ότι ενεκρίθη η επέκτασις του εις την Ρόδον ευρισκομένου ξενοδοχείου “Ηλιος” το οποίον χρησιμοποιείται και προς εκπαίδευσιν των μαθητών της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, διά της κατασκευής 80 κλινών και μεγάλου εστιατορίου, δαπάνης 5 1/2 εκατομμυρίων δραχμών. Το ξενοδοχειακόν αυτό συγκρότημα είναι ήδη δυνάμεως 170 κλινών και κατά το εξάμηνον εφετεινόν διάστημα, Απριλίου-Σεπτεμβρίου, επραγματοποίησεν 11.500 διανυκτερεύσεις ξένων περιηγητών, ως επί το πλείστον Σουηδών.


ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΕΚ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ ΤΟ “ΝΑΥΤΙΛΟΣ” ΕΠΙΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΗΔΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ
Κατέπλευσε προχθές αργά εις Ρόδον το ατμόπλιον “Ναυτίλος” το οποίον αμέσως απέπλευσεν εις εκτέλεσιν του δρομολογίου του προς το Καστελλόριζον. Εκ του Λιμεναρχείου ανεκοινώθη ότι το σκάφος επιθεωρήθη λεπτομερώς, βάσει διαταγής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά την ελαφράν προσάραξιν εις αμμώδην αβαθή των Λειψών η οποία όμως δεν προεκάλεσε ζημίας.


ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΞΗΡΕ ΤΗΝ ΓΡΑΦΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Μεταδίδεται εκ Βέρνης ότι το ελβετικόν Περιοδικόν “Τίρ” αφιέρωσε δισέλιδον εικονογραφημένον άρθρον υπό τον τίτλον “Ρόδος: το νησί με τα τριαντάφυλλα”. Το περιοδικόν εξαίρει την γραφικότητα, το θαυμάσιον κλίμα και το ενδιαφέρον το οποίον παρουσιάζει η νήσος διά τους τουρίστας, αναφέρεται δε και εις την ιστορίαν της Ρόδου μέχρι ενσωματώσεως της Δωδεκανήσου εις την Ελλάδα.


ΔΙΕΤΕΘΗΣΑΝ 400.000 ΔΡΧ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΝ ΔΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΡΟΔΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ
Υπό του Νομαρχιακού Ταμείου Δωδεκανήσου διετέθησαν κατ’ αυτάς εις τον Δήμον Ρόδου 400.000 δραχμαί, διά την συνέχισιν των εργασιών αξιοποιήσεως του Ροδινιού και διαμορφώσεως της τάφρου του Κάστρου Ρόδου. Δι’ αμφότερα τα έργα υπάρχει απόφασις του Συμβουλίου του Νομαρχιακού Ταμείου, βάσει της οποίας ενισχύεται ο Δήμος.