Ερώτηση για τη λειτουργία των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Νοτίου Αιγαίου απο το Μερα 25

Ερώτηση προς τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφορικά με το πρόβλημα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζουν οι δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου απέστειλε η βουλευτής Μαρία Απατζίδη. 

Η ΠΣΕ Δωδεκανήσου, μαζί με την ερώτηση της κ. Απατζίδη σημειώνει:

"Στα χρόνια της κρίσης οι προνοιακές δομές βιώνουν την σκληρότητα των μνημονιακών μέτρων. Η ΠΣΕ Δωδ/σου έχοντας ψηλά στην ατζέντα την κοινωνική πρόνοια μετά από συναντήσεις που πραγματοποίησε, διαπιστώσαμε ότι οι προνοιακές δομές ενώ ενοποιήθηκαν το 2011 σε έναν οργανισμό, μέχρι σήμερα δεν έχει έναν ενιαίο οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας. Για τον λόγο αυτό σε συνεργασία με την κοινοβουλευτική μας ομάδα κατατέθηκε σχετική ερώτηση από την βουλευτή Μαρία Απατζίδη. Παρακάτω σας παραθέτουμε την σχετική ερώτηση στον αρμόδιο υπουργό."

Στη σχετική ερώτηση αναφέρει: 

"Πληροφορούμαστε ότι στις Δομές Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπάρχει έντονο πρόβλημα υποστελέχωσης με δυσμενείς συνέπειες για τη λειτουργία τους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι πρόκειται να προκληθούν 62 εργασιακά κενά από πολλές ειδικότητες στο διάστημα των επόμενων πέντε μηνών λόγω λήξης προγραμμάτων απασχόλησης και συνταξιοδοτήσεων μονίμου προσωπικού, ενώ ταυτοχρόνως υπάρχουν και 38 πάγια εργασιακά κενά. Το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι εφόσον δεν έχει συσταθεί ενιαίος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, δεν υπάρχει οργανόγραμμα για την αντιμετώπιση των αναγκών.

Υπενθυμίζουμε ότι το 2011 είχαμε με τον νόμο 4025/2011 την ενοποίηση των φορέων «Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (Κ.Α.Φ.Κ.Α.) Ρόδου» στα Κολύμπια, «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παίδων Ρόδου Άγιος Ανδρέας» και «Χαραλάμπειο Γηροκομείο», ενώ το 2013 προστέθηκε με τον νόμο 4109/2013 και το Ορφανοτροφείο Θηλέων Ρόδου.

Παρόλο που υπήρξε αυτή η ενοποίηση, καμία κυβέρνηση δεν προχώρησε έκτοτε στη σύσταση ενός ενιαίου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Όμως, χωρίς έναν ενιαίο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, ακόμη και όσες προσλήψεις γίνονται βασίζονται σε συγκυριακές συνθήκες σε κάθε δομή, χωρίς κεντρικό συντονισμό για τα ιδρύματα.

Προκύπτει έτσι ένα διττό πρόβλημα: Αφενός εγκαθιδρύεται η επισφαλής και προσωρινή εργασία ως κανονικότητα. Και αφετέρου, υπάρχει σημαντική υποβάθμιση στην παροχή υπηρεσιών, καθώς λόγω της έλλειψης σύστασης μόνιμου ενιαίου Οργανισμού και της προκήρυξης οργανικών θέσεων, όσοι καταλαμβάνουν προσωρινά κάποιες από τις απαραίτητες θέσεις πρέπει να κάνουν πρακτική και να αποκτούν εμπειρία εξαρχής.

Το ανθρώπινο κεφάλαιο, όμως, που αποκτάται από αυτήν την πρόσκτηση εμπειρίας χάνεται, καθώς οι θέσεις δεν είναι μόνιμες και οργανικές, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ικανοποιηθούν με άρτιο τρόπο οι ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Εμπεδώνεται έτσι στη συλλογική συνείδηση η νεοφιλελεύθερη λογική ότι προτάσσεται η επιδότηση της εργασίας έναντι μιας πραγματικής ανάγκης της κοινωνικής υγείας ως απαραίτητης για την κοινωνική εξομάλυνση. 

Ερωτάται ο κ.  Υπουργός:

Τι προτίθεται να κάνει για να συσταθεί άμεσα μόνιμος και ενιαίος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) και να προκηρυχθούν οργανικές θέσεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ώστε να υπάρχει άρτια παροχή υπηρεσιών στις ευάλωτες ομάδες;  

Η ερωτώσα βουλευτής

Μαρία Απατζίδη"