Συγκροτήθηκαν οι επιτροπές για την καταγραφή των ζημιών

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ανάγκη να καταγραφούν άμεσα οι ζημιές που υπέστησαν οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ρόδου από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν την 5η και την 25η Νοεμβρίου 2019, υπέγραψε την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών σε επιχειρήσεις Δήμου Ρόδου, ΠΕ Ρόδου.

Μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι:
Για τη Δ.Ε. Ρόδου
α) Τον Λυμπέρη Νικόλαο, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
β) Τον Μιχαηλίδη Κυριάκο, ΤΕ Μηχανικών (Δομικών Έργων) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
γ) Τον Οικονομίδη Γεώργιο, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων) της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Για τη Δ.Ε. Ιαλυσού
α)Τη Σαμπάλου Αργυρώ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
β) Την Ιατρίδη Μαρία, ΤΕ Μηχανικών (Δομικών Έργων) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
γ) Τον Λιανουρίδη Βασίλειο, ΠΕ Μεταλλειολόγων Μηχανικών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Για τη Δ.Ε. Καλλιθέας και Δ.Ε. Πεταλούδων
α) Τον Διάκουλα Κων/νο, ΤΕ Μηχανικών (Τοπογράφων) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
β) Τη Θεουλάκη Μαρία, ΤΕ Μηχανικών (Δομικών Έργων) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
γ) Τον Χατζησταματίου Ελευθέριο, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Για τη Δ.Ε. Αφάντου και Δ.Ε. Αρχαγγέλου
α) Την Μπελεγρίνη Αναστασία ΤΕ Μηχανικών (Τοπογράφων) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
β) Τον Λαμπριανό Γεώργιο, ΤΕ Μηχανικών (Δομικών Έργων) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
γ) Τον Κουντούρη Ιωάννη, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Δ/νσης Ανάπτυξης Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Για τη Δ.Ε. Καμείρου και Δ.Ε. Ατταβύρου
α) Τον Ζουμπά Αντώνιο, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
β) Τον Σάββενα Σταύρο, ΔΕ Τεχνικών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
γ) Τον Αργύρη Γεώργιο, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων) της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Για τη Δ.Ε. Λινδίων και Δ.Ε. Νότιας Ρόδου
α) Τον Ζαννετίδη Κων/νο, ΤΕ Μηχανικών (Τοπογράφων) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
β) Τη Σάββενα Τσαμπίκα, ΤΕ Μηχανικών (Δομικών Έργων) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκάνησου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
γ) Τον Πόγια Ιωάννη, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκάνησου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Τα παραπάνω συνεργεία, αφού μεταβούν στις πληγείσες περιοχές το συντομότερο δυνατόν και αφού παραλάβουν τις Αιτήσεις των πληγέντων από τις Υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου, θα συντάξουν πρακτικό καταγραφής των ζημιών σε εμπορικές, βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες - εμπορεύματα κ.λπ. και θα το υποβάλουν το ταχύτερο δυνατόν στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να εξετασθούν οι αποζημιώσεις για τις πληγείσες επιχειρήσεις και να αποζημιωθούν οι δικαιούχοι για τις ζημιές που υπέστησαν. Το έργο της επιτροπής θα ξεκινήσει άμεσα.