Συγκροτήθηκε επιτροπή  Παιδείας στον δήμο Ρόδου

Με απόφαση του δημαρχεύοντος αντιδημάρχου κ. Γεωργίου - Ευθύμιου Τριάντου, συγκροτήθηκε η επιτροπή Παιδείας του δήμου Ρόδου, πρόεδρος της οποίας θα είναι ο αντιδήμαρχος κ. Στράτος Καρίκης.

Ειδικότερα, η σύνθεση της επιτροπής, σύμφωνα με την απόφαση, έχει ως εξής:
“Συγκροτείται Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Ρόδου του άρθρου 50 του ν.1566/1985, ως ακολούθως:

1) κ. Ευστράτιος Καρίκης -Αντιδήμαρχος Παιδείας-Προσχολικής Αγωγής- Οικολογίας- Ισότητας και Μετανάστευσης ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον κ. Παναγιώτη Σταμάτη –Δημοτικό Σύμβουλο, Εντεταλμένο Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

2) κα Τσαμπίκα Στουππή, Δ/ντρια του 3ου Δ.Σ. Ρόδου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Δημήτριο Ποιμενίδη Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Ρόδου.

3) κα Αικατερίνη Σφακιανάκη - Διευθύντρια του 2ου ΓΕΛ Ρόδου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Δημήτριο Καβάλλα – Διευθυντή του Γυμνασίου Λ.Τ. Γενναδίου Ρόδου.

4) κ. Γεώργιος Τζωρτζακάκης - Εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων των Μαθητών των Νηπιαγωγείων-Δημοτικών-Γυμνασίων-Ενιαίων Λυκείων και ΕΠ.ΑΛ. του Δήμου Ρόδου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Αγγελίδη Θωμά, επίσης εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ρόδου.

5) κ. Μιχαήλ Χατζηνικόλας –Μέλος του Δ.Σ της Α’ ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον κ. Δημήτριο Κλαδογένη, ταμία του Δ.Σ του ίδιου φορέα (εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών).

6) κ. Γεώργιος Ντέντας - Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Προσχολικής Αγωγής Ρόδου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή κ. Κωνσταντίνο Μουτσάκη - ταμία του Δ.Σ. του ίδιου φορέα (εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών).

7) κ. Γεώργιος Φραντζολάκης – ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον κ. Παναγιώτη Εγγλέζο, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ρόδου (εκπρόσωποι παραγωγικών τάξεων).

8) κ. Ανθούλα Καραολάνη, Δικηγόρο ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον κ. Σάββα Λυριστή Δικηγόρο, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου (εκπρόσωποι παραγωγικών τάξεων).

Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ρόδου ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Παιδείας-Προσχολικής Αγωγής- Οικολογίας-Ισότητας και Μετανάστευσης κ. Ευστράτιος Καρίκης με αναπληρωτή τον κ. Παναγιώτη Σταμάτη, Δημοτικό Σύμβουλο, Εντεταλμένο Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται ο κ. Δημήτριος Δριχούτης, μόνιμος υπάλληλος του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ρόδου με αναπληρώτρια την κ. Σοφία Παπαπαντελή, επίσης μόνιμη υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας.
Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής είναι διετής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΕΥΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ”