Η διοίκηση των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Ρόδου

Μετά τις αρχαιρεσίες του Σωματείου ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΡΟΔΟΥ «Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ» και την πρόσκληση του πλειοψηφούντος Συμβούλου Κρυστάλλη Γεωργίου, κατά τη δεύτερη Επαναληπτική Συνεδρίαση, που έγινε στις 27/11/2019, πραγματοποιήθηκε η Συγκρότηση σε Σώμα από την οποία προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα.

Η Σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑΛΚΙΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΙΧΕΛΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ        
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
ΤΑΜΙΑΣ: ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ: ΜΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ        
ΜΕΛΟΣ: ΣΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.