Λεξιστορείν: Η σκευωρία!

Η λέξη σκευωρία είναι σύνθετη  με α’ συνθετικό τη λέξη σκεύος και β’ συνθετικό το– ωρία (<από το ορώ= φροντίζω, προσέχω) και αρχική σημασία «η φύλαξη των σκευών». Στη συνέχεια η λέξη απέκτησε τη σημερινή της σημασία «οργανωμένη συνωμοσία,  οργανωμένο τέχνασμα εις βάρος ενός προσώπου».