Συγκροτήθηκαν επιτροπές για τις ζημιές στα νοικοκυριά

Επιτροπές ανά δημοτική ενότητα οι οποίες θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στα πληγέντα νοικοκυριά από τη θεομηνία της 25ης Νοεμβρίου, συγκροτήθηκαν με απόφαση του δημαρχεύοντος αντιδημάρχου κ. Γεώργιου-Ευθύμιου Τριάντου.

Στη σχετική απόφαση που εξέδωσε, αναφέρονται τα εξής:
«Συγκροτούμε τις ακόλουθες τριμελείς επιτροπές ανά δημοτική ενότητα για λόγους βέλτιστης και αμεσότερης εξυπηρέτησης των πληγέντων νοικοκυριών ως ακολούθως:
1. ΔΕ ΡΟΔΟΥ
1. ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΝΕΤΤΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
2. ΠΑΡΟΙΚΑΚΗ ΒΑΣΩ Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3. ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΝΙΦΙΛΙΩΤΗΣ ΔΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

2. ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ
1. ΕΙΡΗΝΗ ΞΥΠΠΑ Τ.Ε. ΚΟΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
2. ΣΑΧΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΤΩΝ
3. MΠΑΝΤΟΥΒΑKΗ ΣΕΒΑΣΤΗ Δ.Ε. ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

3. ΔΕ ΚΑΜΕΙΡΟΥ
1. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
2. ΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
3. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ.Ε. ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ

4. ΔΕ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ
1. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
2. ΘΑΡΡΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ.Ε.ΤΕΧΝΙΤΩΝ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

5. ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
1. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΑΚΡΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
2. ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
3. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

6. ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ
1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΝΙΩΣΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
2. ΧΑΡΤΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
3. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

7. ΔΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ
1. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΑΒΕΡΝΑΡΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
2. ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ Δ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
3. ΚΑΡΔΟΥΛΙΑ ΤΟΥΛΑ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

8. ΔΕ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
1. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΑΚΡΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
2. ΣΦΥΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Π.Ε. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3. ΑΦΑΝΤΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

9. ΔΕ ΛΙΝΔΙΩΝ
1. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΑΒΕΡΝΑΡΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
2. ΓΙΟΡΔΑΜΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΤΩΝ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
3. ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

10. ΔΕ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΝΙΩΣΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
2. ΠΟΝΤΙΚΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
3. ΧΩΡΙΤΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ Δ.Ε. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.

Οι παραπάνω επιτροπές διενεργούν αυτοψίες στις δηλωμένες στην αίτηση δικαιούχων ως πληγείσες κύριες κατοικίες, ανά δημοτική ενότητα, προκειμένου:
α) Να ελέγξουν ότι η κύρια κατοικία που έχει δηλωθεί είναι πληγείσα στην περίπτωση του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών. β) Να ορίσουν το βαθμό ζημίας της κύριας κατοικίας στην περίπτωση του επιδόματος απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και οικοσκευής.

Οι επιτροπές παραλαμβάνουν τα αντίγραφα των κατατεθειμένων αιτήσεων από το δημοτικό κατάστημα και το ΚΕΠ κάθε δημοτικής ενότητας, εφόσον πρόκειται για κύρια κατοικία όπως προκύπτει από τα συνοδευτικά δικαιολογητικά της αίτησης, διενεργούν την αυτοψία και προσδιορίζουν το ύψος των επιδομάτων, σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ και τα παραρτήματα αυτής. Τα φύλλα καταγραφής που χρησιμοποιεί η Επιτροπή υπογράφονται από όλα τα μέλη της μαζί με πλήρη αναγραφή ονοματεπώνυμων.

Μετά την ολοκλήρωση εξέτασης όλων των αιτημάτων που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα (έως 24 Δεκεμβρίου 2019), όλοι οι φάκελοι με τα σχετικά δικαιολογητικά και το Φύλλο καταγραφής της Επιτροπής, θα αποστέλλονται στη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου προκειμένου να καταρτιστεί ο συνολικός κατάλογος των δικαιούχων.
Η τελική αναγνώριση των δικαιούχων επιδομάτων γίνεται με απόφαση Δημάρχου και διαβιβάζεται στο Υπουργείο Εσωτερικών-Διεύθυνση Οικονομική και Αναπτυξιακής Πολιτικής/Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την έγκριση της επιχορήγησης».