Συμμετοχή του 4ου Γενικού Λυκείου Ρόδου σε διακρατική συνάντηση στην Ισπανία

Στις 19-21 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η πρώτη κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA229 "Future Press: On line Newspaper and Radio", στο οποίο συμμετέχει το 4ο Γενικό Λύκειο Ρόδου.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία διαδικτυακού σχολικού ραδιοφώνου και διαδικτυακής σχολικής εφημερίδας μέσω της συνεργασίας μαθητών και εκπαιδευτικών από 4 διαφορετικά ευρωπαϊκά σχολεία: Ies Las Marinas Roquetas de Mar, Ισπανία (συντονιστικό σχολείο), Dimitar Talev (Βουλγαρία), IISS Federico II (Ιταλία) και 4ο ΓΕΛ Ρόδου (Ελλάδα).

Η πρώτη διακρατική συνάντηση έλαβε χώρα στο συντονιστικό σχολείο Ies Las Marinas, στο Roquetas de Mar της Ανδαλουσίας, με τη συμμετοχή μόνο εκπαιδευτικών από τα τέσσερα σχολεία.

To 4ο ΓΕΛ Ρόδου εκπροσωπήθηκε από την υπεύθυνη εκπαιδευτικό για το πρόγραμμα, κ. Χατζηζήση Ελένη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης διεκπεραιώθηκαν όλες οι απαραίτητες εργασίες για τον ορθό σχεδιασμό και την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί  ενημερώθηκαν από τους συναδέλφους του ισπανικού σχολείου για τις ψηφιακές πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος και δημιούργησαν ένα δοκιμαστικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα.

Επίσης, συμφωνήθηκαν τα θέματα, πάνω στα οποία θα εργαστούν οι μαθητές για τη δημιουργία άρθρων και podcasts (κατόπιν εξέτασης των αποτελεσμάτων διαδικτυακού ερωτηματολογίου, όπου οι μαθητές είχαν σημειώσει τις προτιμήσεις τους).

Οι εκπαιδευτικοί συζήτησαν ακόμη το ζήτημα της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ των σχολείων και τους τρόπους διάδοσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου.

Στις επόμενες κινητικότητες πρόκειται να συμμετάσχουν και μαθητές από τα 4 σχολεία, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνεργασία και η καλλιέργεια διεθνιστικού πνεύματος. Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.