Τα πάντα αποκτούν ομορφιά στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου

Τα πάντα αποκτούν ομορφιά στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, όπως προκύπτει και από τη φωτογραφία!

Όσο και να προσπαθούμε να βεβηλώσουμε αυτό το σπάνιο μνημείο, τόσο αυτό θα εκπέμψει τη λάμψη του προς κάθε κατεύθυνση.

Φανταστείτε τι θα γινόταν, αν του δείχναμε και τη φροντίδα που θα έπρεπε (με πράξεις και όχι με λόγια).

* Φωτογραφία: Φίλιππος Φιλίππου