Νέο Δ.Σ. στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Ισιδώρου

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναδείχθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Ισιδώρου, έπειτα από τις πρόσφατες εκλογές.

Αναλυτικότερα, η σύνθεση του νέου Δ.Σ.:
Πρόεδρος: Μανώλης Φωτεινής
Αντιπρόεδρος: Μαρία Διακοπαρασκευά
Ταμίας (πρώτος): Ευστάθιος Βονάκης
Ταμίας (δεύτερος): Παναγιώτης Αναστασάς
Γραμματέας (πρώτος): Τσαμπίκα Βονάκη
Γραμματέας (δεύτερος): Ελένη Μάκρα
Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων: Μαρία Φωτεινή
Mέλη: Στέργος Κουμεντής, Ελένη Νικολέττου, Τσαμπίκα Σάββενα.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τους Ιωάννη Κιαουρτζή, Παρασκευά Δημητράκη και  Χρυσοβαλάντη Κιαουρτζή.