Λεξιστορείν: Το άσθμα!

Η λέξη άσθμα υποδηλώνει μια ασθένεια που μπορεί  να προκαλέσει δυσκολία στην αναπνοή,  δύσπνοια και λαχάνιασμα.  

Η ετυμολογία της ανάγεται στο ρήμα  άω που έχει την σημασία «πνέω, φυσώ».