Μετά από 15 χρόνια συνεδρίασε η επιτροπή Ιερότητας της Πάτμου - Αποφάσισε αυστηρή εφαρμογή του νόμου

Ρεπορτάζ της Σμαράγδας Μουλιάτη στο patmostimes.gr


Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και μετά από 15 ολόκληρα χρόνια συγκλήθηκε η επιτροπή ιερότητας της νήσου Πάτμου, η οποία είχε να συγκληθεί από το 2004. 

Αιτία η ανώνυμη επιστολή πολίτη του οικισμού της Χώρας προς τον Πατριάρχη, ότι το νησί δίνει γη και ύδωρ στον τουρισμό αλλά και οι διαμαρτυρίες πολιτών και φορέων, όπως της ένωσης ξενοδόχων. Η Επιτροπή Ιερότητας αποτελείται από παράγοντες και πολίτες, οι οποίοι καθορίζονται με τον Ν. 1155/1981 κήρυξης της Πάτμου ως «Ιερά Νήσος». 

Και αυτοί είναι οι εκάστοτε: o καθηγούμενος και πατριαρχικός έξαρχος, ο διοικητής της Αστυνομίας, ο σχολάρχης της Πατμιάδος ο δήμαρχος, 2 εφημέριοι και 3 πολίτες. Αιχμή του δόρατος οι άδειες και τα ωράρια των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ό,τι δεν συνάδει με το νόμο Ιερότητας του 1981 και τα άλλα τρία ψηφίσματα της Βουλής του 1969. 70, 71 για «Παραδοσιακό νησί, τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους κ.λ.π. περιλαμβανομένων και παραβατικών συμπεριφορών, ναρκωτικά κ.λ.π.

Η Πάτμος ανακηρύχθηκε «Ιερά Νήσος» με το Ν. 1155/1981 για να διασφαλιστούν, όπως αναφέρει ο θρησκευτικός της χαρακτήρας, οι ιεροί χώροι, τα κειμήλια και οι θησαυροί και η καθιέρωση της ως παγκόσμιο προσκυνηματικό κέντρο και εστία πανελληνίου και διεθνούς ακτινοβολίας του ορθοδόξου πνευματικού πλούτου.

Για τους παραπάνω λόγους ο νόμος συνιστούσε τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής Ιερότητας, όπως ονομάστηκε αποτελούμενη από:

α) τον Πατριαρχικό Έξαρχο Πάτμου και Καθηγουμένου της Ι. Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, ως προέδρου. β) δύο εφημερίων της Νήσου, οριζομένων μετά των αναπληρωτών αυτών υπό του Εξάρχου Πάτμου, γ) του Δ/ντού της Πατμιάδος δ) του Δημάρχου Πάτμου ε) Τριών Πατμίων δημοτών, εκπροσωπούντων κατά τεκμήριον τας παραγωγικάς τάξεις για την εφαρμογή του νόμου Ιερότητας:

Στη μετά από 15 χρόνια συνεδρίαση, παρίσταντο τα μέλη της σημερινής Επιτροπής, ήτοι:
o Πατριαρχικός Έξαρχος Πάτμου και Καθηγούμενου της Ι. Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, Κύριλλος Πέντες. Ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος κ. Άρης Τσίρος. Οι εφημέριοι Σεραφείμ Κοτσάνης και Γρηγόριος Σελιανίτης. Ο σχολάρχης της Πατμιάδος Σχολής κ. Γιάννης Ζαρκαδούλας, ο δήμαρχος Πάτμου κ. Λευτέρης Πέντες και οι τρεις πολίτες, που ορίστηκαν από τη νέα δημοτική αρχή τον Σεπτέμβρη του 2019, Ιάκωβος Κουτλάκης, Λουκάς Γρύλλης, Πανάγος Γιαμαίος.

Παρίστατο η νομική σύμβουλος του πατριαρχικού Εξάρχου κ. Μαρία Λιακόγκωνα. 

Συζήτησαν πολλά θέματα και πήραν αποφάσεις όπως: 
H Επιτροπή να συνέρχεται τακτικότατα.
Ξεκαθαρίστηκε ότι οι αποφάσεις της για τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού χαρακτήρα και ωραρίων και άλλων, έστω κι αν είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα θα είναι υποχρεωτικές για όλους και για το Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου. Και αυτή η απόφαση απορρέει από το άρθρο 2 του νόμου ιερότητας 1155/1981 που λέει ότι: 

«Άνευ αδείας του Νομάρχου περιφερειάρχου σήμερα, απαγορεύονται εις την περιοχήν της Πάτμου, πάσαι αι εκμεταλλεύσεις ή και χρήσεις ακινήτων, που χαρακτηρίζονται από τη νομοθεσία ως, κέντρα διακοπών και παραθερισμού, κέντρα διασκεδάσεως και ψυχαγωγίας, και διαταράσσουν τον ιερόν χαρακτήρα της Νήσου ή παρακωλύουν την άσκηση του μοναχικού βίου ή της θείας λατρείας ή το έργον της Πατμιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής.» 

Επομένως, η οποιαδήποτε αίτηση για έκδοση άδειας υγειονομικού ενδιαφέροντος κατατίθεται στο Δήμο Πάτμου μεν, αλλά πριν την έκδοση της θα ζητείται η γνωμοδότηση της Επιτροπής Ιερότητας και θα μπορεί να ανακαλείται ως μη νόμιμη επειδή δεν ελήφθη υπ’όψιν η γνωμοδότηση της Επιτροπής που είναι υποχρεωτική. 

Για τις άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα δεν χρειάζεται επανέλεγχος καθότι τα ωράρια λειτουργίας και οι όποιες αποφάσεις έχουν ετήσια ισχύ, άρα οφείλουν και αυτά να ακολουθήσουν τα νέα μέτρα.

Αποφασίστηκε επίσης: 
Να γίνουν ενημερωτικά σεμινάρια σχετικά με την Ιερότητα της νήσου, την ταυτότητα της Πάτμου, τι ισχύουν στο νησί κλπ. και να συνταχθεί ειδικό ενημερωτικό έντυπο το οποίο θα τοποθετείται σε δημόσιους χώρους, σε καταστήματα, σε ξενοδοχεία κ.λπ., ώστε να ενημερώνονται για τα ισχύοντα στην Πάτμο που οφείλουν να ακολουθούν ντόπιοι και επισκέπτες. Όσον αφορά, τα ωράρια λειτουργίας μουσικής σε κλειστούς ή ανοικτούς χώρους θα είναι για την περιοχή της Χώρας μέχρι τη 12η νυκτερινή και για την υπόλοιπη Πάτμο μέχρι την 1η πρωινή.

Ξεκαθαρίστηκε επίσης ποια θα είναι η στρατηγική και η τουριστική ταυτότητα της Πάτμου που ουδείς θα έχει δικαίωμα να αποκλίνει απ’ αυτήν. 

Θα είναι δε αυτή που περιγράφεται στα 3 ψηφίσματα της βουλής του 1969, 70, 71 «Παραδοσιακό νησί, τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και ο χαρακτηρισμός ως Ιεράς νήσου», όπως αναφέρεται στον ν. 1155/1981. 

Για τη Χώρα θα παρθούν ειδικά μέτρα προσεχώς. Μεταξύ αυτών, ο τρόπος αποκλεισμού των μοτοποδηλάτων τα βράδια,. 

Παρών ψήφισε ο δήμαρχος κ. Λευτέρης Πέντες στο θέμα που αφορά τα ωράρια και τις άδειες λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τον ρωτήσαμε σχετικά και μας είπε ότι "όπως διαβάζει το νόμο αμφισβητεί το νομικό πλαίσιο του νόμου περί ιερότητας για την άδεια των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ωραρίου. Δεν καταψήφισα” μας είπε, “ψήφισα παρών, ώστε να το συζητήσω με τη νομική μας σύμβουλο και με το δημοτικό συμβούλιο. Ο νόμος ιερότητας πιστεύω μας είπε, θέλει επικαιροποίηση για να συμβαδίσει με την εποχή μας" 

Δεν αρνήθηκε όμως ότι παρουσιάζεται εκτροπή τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Οι αποφάσεις αυτές θα προκαλέσουν αν δεν προκάλεσαν ακόμα σεισμό σε όσους θεωρούν ότι ο νόμος ιερότητας είναι ταφόπλακα για τον τουρισμό και ανεφάρμοστος σε όσους θέλουν τον εκσυγχρονισμό του. 

Αξίζει να σχολιάσουμε: 
Από τη δημοσίευση του νόμου 1155/1981 περί Ιερότητας της Νήσου Πάτμου πέρασε πολύς καιρός και κύλισε πολύ νερό στο αυλάκι.: 

Η Πάτμος από αυστηρά θρησκευτικός τουριστικός προορισμός, έχει εξελιχθεί σε ένα τουριστικό προορισμό ποιοτικών διακοπών, προσφέροντας στους επισκέπτες όλα αυτά που οι τάσεις της εποχής απαιτούν.
Η Πάτμος σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την Πάτμο που σκιαγραφούν οι στόχοι στον νόμο 1155/1981, αλλά ακούγεται ωραίος ο χαρακτηρισμός «ΙΕΡΑ ΝΗΣΟΣ» και μας κολακεύει. 

Διαβάζοντας τον νόμο διερωτάσαι: υπάρχει σήμερα κανείς που θέλει την απόλυτη εφαρμογή του, όταν τα τελευταία τουλάχιστον 25 χρόνια η Πάτμος χτίζεται πάνω σε ένα κοσμοπολίτικο και ελεύθερων διακοπών μοντέλο; 

Διερωτάσαι επίσης, πως θα ήταν το τουριστικό της παρών αν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του επισκέπτη- κοινού παρέμεναν σε αυτά που απορρέουν από το νόμο; 

Τι θα γίνει εάν ξαφνικά εφαρμοστεί απόλυτα ο νόμος Ιερότητας: o τουρισμός θα αποκομίσει οφέλη, ή θά ‘ρθουν τα πάνω κάτω με αρνητικά αποτελέσματα;