Ποια έργα πρόκειται να  γίνουν στο νησί της Ρόδου

Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου (κατά πλειοψηφία) το νέο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2020, το οποίο ανέρχεται στα 57 εκατομμύρια ευρώ περίπου.

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση που εγκρίθηκε από το δ.σ., το νέο Τ.Π. προβλέπει τα παρακάτω:
Ειδικότερα, το νέο Τεχνικό Πρόγραμμα ανέρχεται στα 56.902.448,46 ευρώ, από τα οποία τα 46.567.385,46 ευρώ είναι της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και τα 10.335.063 της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων. Συνολικά προβλέπονται 164 έργα από τα οποία τα 52 είναι συνεχιζόμενα και τα 112 νέα. Επίσης, τα 135 είναι της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και τα 29 της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης.

Οι πιστώσεις για τη νέα χρονιά ανέρχονται συνολικά στα 23.283.089,62 ευρώ., από τις οποίες τα 18.962.855, 62  ευρώ είναι της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και τα 4.320,234 ευρώ είναι της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης.  Πιο αναλυτικά:

Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων και Υποδομών
Νέα έργα

Οι πιστώσεις ανέρχονται στα 13.594.540 ευρώ και οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στην επικράτεια του Δήμου που περιλαμβάνονται είναι οι παρακάτω:
ΝΕΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 250.000
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 50.000
ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ  150.000
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ  ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 400.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΔΙΚΤΥΟ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ 250.000,00 250.000
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 90.000
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜ. ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ  400.000
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1.051.000  

Ανά Δημοτική Ενότητα
Δ.Ε. Ρόδου:
Σε 8.079.902,84 ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός των έργων που περιλαμβάνονται στο νέο Τ.Π., από τα οποία οι πιστώσεις για το 2020 ανέρχονται στα 2.874.400 ευρώ. Από τα μεγαλύτερα έργα την επόμενη χρονιά είναι οι διανοίξεις και ολοκλήρωση οδών στα νέα σχέδια της πόλης με πίστωση 500 χιλιάδων ευρώ και η ολοκλήρωση των εργασιών για τη διάνοιξη της οδού Καμείρου με πιστώσεις 560 χιλιάδων ευρώ.

ΔΕ Ιαλυσού: Σε 1.530.000 ανέρχεται ο προϋπολογισμός τους ενώ οι πιστώσεις για το 2020 στα 830.000 ευρώ.
Ανάμεσα στα έργα που περιλαμβάνονται, εργολαβία ύψους 200 χιλιάδων ευρώ έχει πιστωθεί για το 2020 για κατασκευή και ανακατασκευή πεζοδρομίων.

ΔΕ Καλλιθέας: Στα 2.570.200 ανέρχεται ο προϋπολογισμός των νέων έργων και οι πιστώσεις στα 819.740 ευρώ.
Μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους 285.200 ευρώ θα διατεθούν για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις συχνές βροχοπτώσεις σε οδούς της κοινότητας Κοσκινού.

ΔΕ Αφάντου: Στο ποσό των 2.354.400 ευρώ κυμαίνεται ο προϋπολογισμός των νέων έργων και οι πιστώσεις στα 1.004.400 ευρώ.
Εργολαβία ύψους 200 χιλιάδων ευρώ έχει περιληφθεί για το έργο της αποκατάστασης της οδού Ευκαλύπτων.

ΔΕ Αρχαγγέλου: Έργα προϋπολογισμού 1.530.000 ευρώ έχουν περιληφθεί για τα οποία οι πιστώσεις για το 2020 ανέρχονται στα 810.000 ευρώ.
Πιστώσεις ύψους 250 χιλιάδων ευρώ θα διατεθούν για αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στον Αρχάγγελο.

ΔΕ Ατταβύρου: Στα 1.647.500 ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός των νέων έργων και οι πιστώσεις για το 2020 στα 713.000 ευρώ.
Εργολαβία ύψους 303.000 ευρώ θα γίνει  το 2020 για τη βελτίωση των αγροτικών δρόμων στις κοινότητες Μονολίθιου-Σιαννών και Αγίου Ισιδώρου.

ΔΕ Καμείρου: 2.209.927,00 και 875.000,00
 Εργολαβία 265.000 ευρώ για τη βελτίωση αγροτικών δρόμων στις κοινότητες Σορωνής, Φανών και Καλαβαρδών.

ΔΕ Πεταλούδων: 1.265.000,00 και 860.000,00
Πίστωση ύψους 200 χιλιάδων ευρώ θα διατεθεί για συμπληρωματικές παρεμβάσεις στην Κοιλάδα των Πεταλούδων

ΔΕ Λινδίων: 1.100.000,00 και 680.000
Το ποσό των 200 χιλιάδων ευρώ θα διατεθεί για αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις και τοιχεία στη δ.ε. Λινδιών το 2020.

ΔΕ Νότιας Ρόδου: 2.348.000,0 και 1.487.000,00
Εργολαβία 300 χιλιάδων ευρώ έχει πιστωθεί την επόμενη χρονιά για τη βελτίωση αγροτικών δρόμων  στις κοινότητες Καταβιάς-Λαχανιάς-Μεσαναγρού-Βατίου και 200 χιλιάδες ευρώ για την πλακόστρωση οδών και πλατειών Καταβιάς.
 
 

Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων
ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Ο προϋπολογισμός τους ανέρχεται στα 3.687.640,00 και οι πιστώσεις για το 2020 στα 2.137.640 ευρώ και είναι τα παρακάτω:
- Αποκατάσταση τμημάτων Νέας Αγοράς με εργολαβία ύψους 379.700 ευρώ
- Άμεσες βελτιωτικές παρεμβάσεις στην εμφάνιση της Νέας Αγοράς με πίστωση 24.800 ευρώ
- Επείγουσας επεμβάσεις στο στάδιο «Διαγόρας» με πιστώσεις επίσης 24.800 ευρώ
Δημιουργία σύγχρονης παιδικής χαράς ΑμΕΑ με εργολαβία 150 χιλιάδων ευρώ
- Δημιουργία και συντήρηση σύγχρονων μέσων ελέγχου της κυκλοφορίας στη Μεσαιωνική Πόλη με πίστωση 100 χιλιάδων ευρώ
- Αποκατάσταση και συντήρηση δημοτικού φωτισμού στη Μεσαιωνική Πάλη με εργολαβία 74 χιλιάδων ευρώ

- Έργα συντήρησης πλακόστρωτων και χαλικόστρωτων οδών Μεσαιωνικής Πόλης με πίστωση 100 χιλιάδων ευρώ
- Επεμβάσεις επείγοντος χαρακτήρα 2020 με πίστωση 100 χιλιάδων ευρώ
- Πυρασφάλεια και επισκευές στο 6ο Γυμνάσιο Ρόδου με πίστωση 200 χιλιάδων ευρώ
- Συντήρηση 10ου δημοτικού σχολείου Παλιάς Πόλης με εργολαβία  ύψους 200 χιλιάδων ευρώ

- Συντηρήσεις σχολείων που στεγάζονται σε Μνημειακά κτίρια με πίστωση 200 χιλιάδων ευρώ
- Φωτισμός ανάδειξης Μνημείων και περιοχών της Παλιάς Πόλης με πίστωση 200 χιλιάδων ευρώ
- Ανάπλαση κήπου Ροδιακής Έπαυλης με πίστωση 250 χιλιάδων ευρώ
- Συντήρηση ιστορικών δημοτικών κτιρίων με πίστωση 83.940 ευρώ
- Αποκατάσταση του θεάτρου στην οδό Ανδρονίκου στην Παλιά Πόλη με εργολαβία 50 χιλιάδων ευρώ.

ΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Τα νέα έργα που έχουν προγραμματιστεί ανά ενότητα είναι τα εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ
• ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΗΣ 500.000,00
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΠΟΥΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 100.000,00
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ  250.000,00
• ΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 3ου ΚΑΙ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 200.000,00
• ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 560.000,00
• ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΝΗΣΙΔΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ 74.400,00
• ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΩΣ ΤΗ ΝΕΑ ΜΑΡΙΝΑ ΡΟΔΟΥ 200.000,00
• ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ) 50.000,00
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ    0 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 150.000,00
• ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 150.000,00
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 200.000,00
• ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 120.000,00
• ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 100.000,00
• ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 50.000,00
• ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΛΟΦΟΥ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 120.000,00
• ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ 62    ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 50.000,00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΛΥΣΟΥ
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ 200.000,00
• ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ 100.000,00
• ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ 100.000,00
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ 110.000,00
• ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ 100.000,00
• ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 100.000,00
• ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ 120.000,00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
• ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΠΟΤΟΥ» ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙ 5,000,00
• ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 285.200,00
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 100.000,00
• ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 129.540,00
• ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ- Α' ΦΑΣΗ 100.000,00
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 50,000,00
• ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 100.000,00
• ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 50,000,00

­ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΦΑΝΤΟΥ
• ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ 140.000,00
• ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 200.000,00
• ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΚ ΑΡΧΙΠΟΛΗ 50.000,00
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ 70.000,00
• ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ 150.000,00
• ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ 100.000,00
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ 74.400,00
• ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ 70.000,00
• ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΚΙΑΣ 150.000,00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 100.000,00
• ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 100.000,00
• ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΚ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 100.000,00
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 100.000,00
• ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 80.000,00
• ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΕ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 250.000,00
• ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 80.000,00

ΔHMOTIKH ENOTHTA ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ
• ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ.  ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ - ΣΙΑΝΝΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 303.000,00
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 30.000,00
• ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 100.000,00
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 40.000,00
• ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 50.000,00
• ΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 100.000,00
• ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 70.000,00

ΔHMOTIKH ENOTHTA ΚΑΜΕΙΡΟΥ
• ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΣΟΡΩΝΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΦΑΝΩΝ-ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 265.000,00
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΣΟΥΛΑ ΣΤΟ ∆.∆. ΣΟΡΩΝΗΣ 30.000,00
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ 100.000,00
• ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ 100.000,00
• ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ 50.000,00
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.ΚΑΜΕΙΡΟΥ 50.000,00
• ΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 200.000,00
• ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ 80.000,00

ΔHMOTIKH ENOTHTA ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ
• ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΤΣΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 30.000,00
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 50.000,00
• ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 100.000,00
• ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 150.000,00
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 80.000,00
• ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 150.000,00
• ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 200.000,00
• ΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 100.000,00

ΔHMOTIKH ENOTHTA ΛΙΝΔΙΩΝ
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ 100.000,00
• ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ 100.000,00
• ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ 80.000,00
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ 100.000,00
• ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ 100.000,00
• ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΤΟΙΧΕΙΑ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ 200.000,00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
• ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 200.000,00
• ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ     ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ-ΛΑΧΑΝΙΑΣ-ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ -ΒΑΤΙΟΥ- ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 300.000,00
• ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ 80.000,00
• ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ - ΚΙΟΤΑΡΙ 100.000,00
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 120.000,00
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΟΤ.ΡΟΔΟΥ 80.000,00
• ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΝΟΤ.ΡΟΔΟΥ 90.000,00
• ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. Ν.ΡΟΔΟΥ 60.000,00
• ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. Ν. ΡΟΔΟΥ 40.000,00
• ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΤΙΟΥ 150.000,00
• ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠÓ PLIMMIRI ΕΩΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΤΚ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 120.000,00
• ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΚ AΡΝΙΘΑΣ 74.000,00
• ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΚ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ 73.000,00.