Σε εταιρεία σεκιούριτι ανατέθηκε  η εποπτεία του οδικού δικτύου

Σε ιδιωτική εταιρεία σεκιούριτι αναθέτει η περιφέρεια νοτίου Αιγαίου την εποπτεία του οδικού δικτύου στην περιοχή που κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας και ειδικότερα στις δημοτικές ενότητες Αφάντου και Αρχαγγέλου.

Όπως αναφέρεται στη σύμβαση ύψους 19.800 ευρώ που υπεγράφη με την εταιρεία,  στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ. 155354/1108/13-11-2019 Απόφασης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου περί κήρυξης της Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου και της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου του δήμου Ρόδου, της Π.Ε. Ρόδου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, απαιτείται άμεσα η παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης και εποπτείας του Επαρχιακού και Εθνικού Δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα μέρους εντός των διοικητικών ορίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Μαλώνας και Μασσάρων της Δ.Ε. Αρχαγγέλου, εξαιτίας της διακοπής της κυκλοφορίας στο τμήμα της Ε.Ο. Ρόδου-Λίνδου που διέρχεται μέσω της γέφυρας του ποταμού “Μάκαρη” με την κίνηση πεζών και οχημάτων να πραγματοποιείται μέσω παρακαμπτήριων οδών, σύμφωνα με την από 13-11-2019 Απόφαση της Α’ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδ/σου.

Αντικείμενο των υπηρεσιών είναι η συνεχής 24ωρη επιθεώρηση του οδικού δικτύου για τον εντοπισμό και καταγραφή κάθε είδους φθορών/βλαβών και ελλείψεων του οδικού δικτύου μέσω του οποίου γίνεται η παραπάνω εκτροπή της κυκλοφορίας,  καθώς και η εποπτεία κίνησης πεζών και οχημάτων καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και του Τμήματος Τροχαίος Ρόδου, προκειμένου να εξασφαλίζονται συνθήκες ομαλής κυκλοφορίας και να αποφευχθούν φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης.  Όλες οι παραπάνω εργασίες, θα πραγαμτοποιηθούν υπό την επίβλεψη και σύμφωνα με τις εντολές της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (Ε.Π.Π.) που θα ορίσει η Περιφέρεια.