Κρουαζιέρα: Αυτές είναι οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στα λιμάνια

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τη λήψη αποφάσεων, ώστε να αξιοποιηθούν τα λιμάνια με τρόπο που εξυπηρετεί και την κρουαζιέρα. Το υπουργείο Ναυτιλίας βρίσκεται σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ προς αυτή την κατεύθυνση.

Ένας ακόμη στόχος είναι να εξεταστεί η δυνατότητα, πέραν τον κορεσμένων προορισμών, μικρότερα κρουαζιερόπλοια να μπορούν να επισκεφτούν και άλλα νησιά εκτός από τα προβεβλημένα.
Στο μεταξύ, η Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Κρουαζιέρας συνέταξε μελέτη με τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε τουριστικά λιμάνια της χώρας.

Λιμένας Ρόδου
Κρίνεται αναγκαίος ο σχεδιασμός κτηριακών εγκαταστάσεων, σε κατάλληλο χώρο του Λιμένα.

Για τον χώρο των αφίξεων:
– Αύξηση των θέσεων εργασίας διαβατηριακού ελέγχου, σε τουλάχιστον έξι (06),
– Τοποθέτηση τριών (03) ηλεκτρονικών πυλών (e gates),
– Τοποθέτηση επτά (07) συστημάτων αυτοεξυπηρέτησης (SSS),
– Δημιουργία χώρου για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Αξιωματικού
Υπηρεσίας – 2ης Γραμμής Ελέγχου, με δύο (02) θέσεις εργασίας,
– Δημιουργία ξεχωριστού γραφείου για την έκδοση θεωρήσεων, με τρείς (03) θέσεις εργασίας.
– Δημιουργία χώρου φιλοξενίας ανεπιθύμητων προσώπων (inadmissible persons),
– Δημιουργία χώρου φιλοξενίας αιτούντων άσυλο.
Για τον χώρο των αναχωρήσεων:
– Αύξηση των θέσεων εργασίας διαβατηριακού ελέγχου, σε τουλάχιστον πέντε (05),
– Τοποθέτηση τεσσάρων (04) συστημάτων αυτοματοποιημένου συνοριακού ελέγχου (Automated Border Control – ABC),

Γενικές παρεμβάσεις
– Να υφίσταται, γραφειακός χώρος για συνεργαζόμενες Υπηρεσίες (π.χ. ΕΥΠ, ειδικές Υπηρεσίες κλ.π.) και για τους Φιλοξενούμενους Αξιωματούχους (Φ.Α.) (Frontex),
– Να υφίσταται κατάλληλη αδιάλειπτη δικτυακή σύνδεση για το σύνολο των
σταθερών θέσεων εργασίας και φορητών συσκευών,
– Να υφίσταται εγκατεστημένο και λειτουργικό ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος/ γεννήτρια (Η/Ζ), το οποίο να καλύπτει τουλάχιστον όλον τον επιχειρησιακό εξοπλισμό, σύστημα επιτήρησης – ασφάλειας και φωτισμό,
– Να διαθέτει σύστημα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (Uninterruptible Power Supply -UPS), για το σύνολο των θέσεων εργασίας (αυτόνομο για κάθε θέση εργασίας).
Συνοριακό Σημείο Διέλευσης (Σ.Σ.Δ.) Λιμένα Πειραιά.
– Φορέας διαχείρισης κτηριακής υποδομής/ εγκαταστάσεων : Οργανισμός

Λιμάνι της Κω
Καθόσον οι υφιστάμενες υποτυπώδες εγκαταστάσεις δημιουργήθηκαν εκτάκτως, για την κάλυψη των αναγκών του διαβατηριακού ελέγχου του Λιμένα Κω, λόγω της καταστροφής των κτηριακών υποδομών που προϋπήρχαν για τη στέγαση του Σ.Σ.Δ. Λιμένα Κω.
Κρίνεται αναγκαίος ο σχεδιασμός και υλοποίηση νέων κτηριακών εγκαταστάσεων.

Ειδικότερα,
– Ο αριθμός θέσεων εργασίας διενέργειας διαβατηριακού ελέγχου, κατά την είσοδο, να είναι τουλάχιστον έξι (06),
– Στον χώρο διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου στο χώρο της εισόδου, να προβλεφθεί χώρους, με κατάλληλη διαμόρφωση, για μελλοντική τοποθέτηση τριών (03) ηλεκτρονικών πυλών (e gates) και επτά (07) συστημάτων αυτοεξυπηρέτησης (SSS),
– Ο αριθμός θέσεων εργασίας διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου, κατά την έξοδο, να είναι τουλάχιστον πέντε (05),

– Στον χώρο διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου στο χώρο της εξόδου, να προβλεφθεί χώρους, με κατάλληλη διαμόρφωση, για μελλοντική τοποθέτηση τεσσάρων (04) συστημάτων αυτοματοποιημένου συνοριακού ελέγχου (Automated Border Control – ABC),
– Δημιουργία χώρου Γραφείου Αξιωματικού Υπηρεσίας, με υποχώρο για τη 2η Γραμμή Ελέγχου, με δύο (02) θέσεις εργασίας,
– Δημιουργία χώρου φιλοξενίας ανεπιθύμητων ατόμων (inadmissible persons), στο χώρο διενέργειας διαβατηριακού ελέγχου, κατά την είσοδο,
– Δημιουργία χώρου έκδοσης Θεωρήσεων, στο χώρο διενέργειας διαβατηριακού ελέγχου, κατά την είσοδο.

Λιμάνι Πάτμου
Τόσο για τη βελτίωση των συνθηκών διέλευσης των επιβατών που υπόκεινται σε διαβατηριακό έλεγχο, όσο και για την προσαρμογή της Υπηρεσίας στον (ΕΕ) 2017/2226 Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις στις εγκαταστάσεις.
Ειδικότερα,

Για τον χώρο των αφίξεων:
– Αύξηση του αριθμού των θέσεων εργασίας διαβατηριακού ελέγχου σε τουλάχιστον τέσσερις (04),
– Δημιουργία εσωτερικής διαμόρφωσης (περίκλειστου χώρου), για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Αξιωματικού Υπηρεσίας –2ης Γραμμής Ελέγχου, με δύο (02) θέσεις εργασίας,
– Δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας ανεπιθύμητων προσώπων,
– Δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο.
Για τον χώρο των αναχωρήσεων:
– Ο αριθμός θέσεων εργασίας διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου, κατά την έξοδο, να αυξηθεί σε τουλάχιστον τρεις (03).