Λεξιστορείν: Η υπερβολή!

Ως υπερβολή χαρακτηρίζουμε μια πράξη  που ξεπερνά τα συνηθισμένα όρια, κάτι που υπερβαίνει  κατά πολύ το μέτρο.

Πρόκειται για σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό την πρόθεση «υπέρ» και β’ συνθετικό το ρήμα «βάλλω» = χτυπώ, πλήττω, ρίχνω.
Πρώτη σημασία της λέξης λοιπόν ήταν το χτύπημα, η ρίψη πέρα από τα αναμενόμενα όρια για να φθάσουμε στη σημερινή σημασία της υπέρβασης (με λόγια ή πράξεις) των ορίων.