Έργα 15 εκατομμυρίων θα προγραμματοποιήσει η ΔΕΥΑΡ

Έργα ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, προγραμματίζει για το 2020 η ΔΕΥΑΡ σε όλο το νησί, σύμφωνα με το τεχνικό πρόγραμμα, που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης.

Στο τεχνικό πρόγραμμα, περιλαμβάνονται μεγάλα και μικρά έργα και στόχος της ΔΕΥΑΡ είναι να καταφέρει να τα υλοποιήσει, παρά το γεγονός ότι τα οικονομικά της επιχείρησης δεν είναι και τόσο ψηλά.
Ειδικότερα, τα έργα που προγραμματίζονται να γίνουν, είναι τα εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ       
1. Δίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τ.Κ. Κατταβιάς    
    Πιστώσεις 2020: 289.120,89
2. 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου "Δίκτυα Ύδρευσης και  Αποχεύτευσης Τ.Κ. Κατταβιάς" 
    Πιστώσεις 2020: 303.306,45
3.    Αρδευτικά Δίκτυα ΤΚ Κατταβιάς     
    Πιστώσεις 2020: 159.325,34
4.    Μελέτη Επέκτασης Δικτύου Αποχέτευσης του ΔΔ Κρεμαστής και του ΔΔ Παστίδας Δήμου Πεταλούδων (ΔΕΥΑ Πεταλούδων)
    Πιστώσεις 2020: 70.000,00
5.    Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Δ.Ε. Ιαλυσού Δήμου Ρόδου          Πιστώσεις 2020: 1.696.000,00
6.    Αντικατάσταση-Επέκταση Δικτύων Ύδρευσης Πόλεως Ρόδου    
    Πιστώσεις 2020: 1.481.000,00

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ       
1. Κατασκευή Νέας Δεξαμενής, Δικτύων και Συνδέσεων τους με το Δίκτυο Γαδουρά στη Δ.Ε. Αρχαγγέλου     
    Πιστώσεις 2020: 2.500,00
2.    Αντικατάσταση Καταθλιπτικού Μεταλλικού Αγωγού από Γεώτρηση Καλάθου έως Δεξαμενή Πυλώνας (500μ Διατομής 3'')     
    Πιστώσεις 2020: 20.000,00
3.    Επισκευές Βλαβών Δικτύων Ύδρευσης– Αποχέτευσης και Επαναφορά Οδοστρωμάτων και Πεζοδρομίων 2018-2020        
    Πιστώσεις 2020: 500.000,00
4.    Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων στην ΔΕ Πεταλούδων                                        
    Πιστώσεις 2020: 20.000,00
5.    Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης  Αερογέφυρας Αφάντου    
    Πιστώσεις 2020: 20.000,00
6.    Νέα Εξωτερικά Δίκτυα Μεταφοράς Νερού Οικισμού Μανδρικού-Οικισμού Καμείρου Σκάλας     
    Πιστώσεις 2020: 130.000,00
7.    Συντήρηση Δικτύου Ύδρευσης Εντός Οικισμού ΔΕ Ρόδου    
    Πιστώσεις 2020: 20.000,00
8.    Αντικατάσταση Εξαρτημάτων-Ειδικών Τεμαχίων Γεωτρήσεων ΔΕ Ρόδου 
    Πιστώσεις 2020: 20.000,00
9.    Συντήρηση Δικτύου Άρδευσης ΔΕ Ν. Ρόδου
    Πιστώσεις 2020: 3.000,00
10. Συντήρηση Δικτύου Άρδευσης ΔΕ Πεταλούδων     
    Πιστώσεις 2020: 20.000,00
11. Συντήρηση Δικτύου Άρδευσης ΔΕ Καμείρου
    Πιστώσεις 2020: 20.000,00
12. Συντήρηση Δικτύου Άρδευσης ΔΕ Ατταβύρου
    Πιστώσεις 2020: 20.000,00
13. Αποκατάσταση Τμημάτων Οδών ΔΕ Αφάντου    
    Πιστώσεις 2020: 10.000,00
14. Αντικατάσταση – Επέκταση Τμημάτων του Δικτύου Ύδρευσης στη ΔΚ Παστίδας    
    Πιστώσεις 2020: 20.000,00
15. Αντικατάσταση Αμιαντοσωλήνα Φ 150  Τ.Κ. Προφύλια    
    Πιστώσεις 2020: 20.000,00
16. Αντικατάσταση, Μετατόπιση, Τροποποίηση Δικτύου Ύδρευσης Πεύκων Δ.Κ Λίνδου    
    Πιστώσεις 2020: 20.000,00
17. Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης από Γεωτρήσεις σε Νέα Μεταλλική Δεξαμενή ΤΚ Ψίνθου
    Πιστώσεις 2020: 160.000,00
18. Συντήρηση Δικτύου Ύδρευσης Εντός Οικισμού ΔΕ Ιαλυσού
    Πιστώσεις 2020: 20.000,00
19. Συντήρηση Δικτύου Άδρευσης ΔΕ Αρχαγγέλου
    Πιστώσεις 2020: 20.000,00
20. Συντήρηση Οδικού Δικτύου Γεωτρήσεων-Δεξαμενών Δ.Ε. Ρόδου        Πιστώσεις 2020: 20.000,00
21. Συντήρηση Οδικού Δικτύου Γεωτρήσεων-Δεξαμενών Δ.Ε. Καλλιθέας        Πιστώσεις 2020: 20.000,00
22. Συντήρηση Οδικού Δικτύου Γεωτρήσεων-Δεξαμενών Δ.Ε. Ν.Ρόδου        Πιστώσεις 2020: 1.500,00
23. Συντήρηση Οδικού Δικτύου Γεωτρήσεων-Δεξαμενών Δ.Ε. Πεταλούδων        Πιστώσεις 2020: 20.000,00
24. Συντήρηση Οδικού Δικτύου Γεωτρήσεων-Δεξαμενών Δ.Ε. Ατταβύρου        Πιστώσεις 2020: 22.167,92
25. Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οδού Λυκίας και Παρόδων     
    Πιστώσεις 2020: 35.000,00
26. Αντικατάσταση-Τροποποίηση-Επέκταση Δικτύου Ακαθάρτων ΔΕ.Πεταλούδων     Πιστώσεις 2020: 20.000,00
27. Αντικατάσταση-Τροποποίηση-Επέκταση Δικτύου Ακαθάρτων ΔΕ.Καλλιθέας        Πιστώσεις 2020:    6.340,41
28. Αντικατάσταση-Τροποποίηση-Επέκταση Δικτύου Ομβρίων ΔΕ.Καλλιθέας        Πιστώσεις 2020:    20.000,00
29. Αντικατάσταση-Τροποποίηση-Επέκταση Δικτύου Ομβρίων ΔΕ.Ρόδου    
    Πιστώσεις 2020: 1.000,00
30. Αντικατάσταση-Τροποποίηση-Επέκταση Δικτύου Ομβρίων ΔΕ.Λίνδου     
    Πιστώσεις 2020: 20.000,00

ΝΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
1.    Σύνδεση Νέων Γεωτρήσεων Ύδρευσης ΔΚ Καλάθου    
    Πιστώσεις 2020: 20.000,00
2.    Σύνδεση Νέων Γεωτρήσεων Άρδευσης  ΔΚ Καλάθου
    Πιστώσεις 2020: 20.000,00
3.    Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Οδού Πύρρας ΔΕ Ιαλυσού
    Πιστώσεις 2020: 20.000,00
4.    Άρση Βλαβών-Συντήρηση Δικτύων ΔΕΥΑΡ ΔΕ Ρόδου-Ιαλυσού-Καλλιθέας     
    Πιστώσεις 2020: 400.000,00
5.    Άρση Βλαβών-Συντήρηση Δικτύων ΔΕΥΑΡ ΔΕ Αφάντου-Αρχαγγέλου-Λίνδου-Νότ.Ρόδου    
    Πιστώσεις 2020: 400.000,00
6.    Άρση Βλαβών-Συντήρηση Δικτύων ΔΕΥΑΡ ΔΕ Πεταλούδων-Καμείρου-Ατταβύρου    
    Πιστώσεις 2020: 400.000,00
7.    Αντικαταστάσεις & Τοποθετήσεις Νέων  Διατάξεων Μέτρησης 
    Πιστώσεις 2020: 150.000,00
8.    Διακοπές & Επανασυνδέσεις Λειτουργίας Διατάξεων Μέτρησης     
    Πιστώσεις 2020: 150.000,00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ       
1. Εκσυγχρονισμός & Βελτίωση Λειτουργίας Α/Σ Ακαθάρτων Δ.Ε. Καλλιθέας    
    Πιστώσεις 2020: 1.054.769,40
2. Προμελέτη ΕΕΛ Κατταβιάς    
    Πιστώσεις 2020: 57.440,20
3. Προμελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων ΔΚ Αρχαγγέλου    
    Πιστώσεις 2020: 157.550,00
4. Επέκταση Συστήματος Τηλεχειρισμού ΔΕ Ιαλυσού - Καλλιθέας     
    Πιστώσεις 2020: 800.000,00
5. Σύστημα Διαχείρισης Δικτύου Ύδρευσης Δ.Ε. Λίνδου    
    Πιστώσεις 2020: 700.000,00

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ       
1. Άμεση Αξιοποίηση Νέων Υδρευτικών Γεωτρήσεων ΔΕ Καμείρου, Νότιας Ρόδου και Πεταλούδων    
    Πιστώσεις 2020: 88.706,47
2.    Ανόρυξη Γεωτρήσεων στην Δ.Ε. Ατταβύρου 2019    
    Πιστώσεις 2020: 364.352,90
3.    Περιβαλλοντική Αδειοδότηση ΕΕΛ Κρεμαστής     
    Πιστώσεις 2020: 3.355,39
4.    Περιβαλλοντική Αδειοδότηση ΕΕΛ Λίνδου & Έμπωνας     
    Πιστώσεις 2020: 7.674,00
5.    Επικαιροποιήση Προμελέτη ΕΕΛ Λάρδου Νήσου Ρόδου (Υδραυλική-Τεύχη)    
    Πιστώσεις 2020: 5.041,00
6.    Επικαιροποίηση Προμελέτης ΕΕΛ Λάρδου Νήσου Ρόδου (Περιβαλλοντική)    
    Πιστώσεις 2020: 10.674,90
7.    Αναβάθμιση ΕΕΛ Ρόδου    
    Πιστώσεις 2020: 1.750.000,00
8.    Συντήρηση Συστήματος Αυτοματισμού Ύδρευσης     
    Πιστώσεις 2020: 180.000,00
9.    Λειτουργία & Συντήρηση Απομακρυσμένων ΕΕΛ 2018    
    Πιστώσεις 2020: 400.000,00
10. Λειτουργία & Συντήρηση ΕΕΛ Λίνδου 2018
Πιστώσεις 2020: 625.532,61

ΝΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
1.    Μελέτη Μεταφοράς Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Οικισμού Γ Προτεραιότητας ΔΚ Αφάντου    
    Πιστώσεις 2020: 100.000,00
2.    Μελέτη Μεταφοράς Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Οικισμού Γ Προτεραιότητας ΔΚ Λάρδου    
    Πιστώσεις 2020: 100.000,00
3.    Γενικό Σχέδιο (Master Aster Plan) Ύδρευσης Ρόδου
    Πιστώσεις 2020: 300.000,00
4.    Σχέδιο Ασφάλειας Νερού Ρόδου    
    Πιστώσεις 2020: 150.000,00

ΝΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
1.    Επισκευή Αντλιοστασίου ΕΕΛ Κρεμαστής    
    Πιστώσεις 2020: 5.900,00
2.    Επείγουσα Επισκευή Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων Αποχέτευσης Αμαζόνες, Καϊρ, Κολώνα    
    Πιστώσεις 2020: 20.000,00
3.    Ανόρυξη Γεωτρήσεων στην Δ.Ε. Νοτ.Ρόδου 2019    
    Πιστώσεις 2020: 616.295,95
4.    Ανόρυξη Γεωτρήσεων στην Δ.Ε. Καμείρου 2019    
    Πιστώσεις 2020: 302.303,85