Συγκροτήθηκε κλιμάκιο για τον έλεγχο του περιβάλλοντος

Kλιμάκιο για τον έλεγχο  της ποιότητας περιβάλλοντος στα νησιά της Δωδεκανήσου, συγκροτήθηκε με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Χρ. Ευστρατίου.

Στην απόφαση, αναφέρονται τα εξής: 
«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. τη συγκρότηση Κλιµακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδ/σου σύµφωνα µε το -10- σχετικό αποτελούµενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
Από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδ/σου:
• Κούρτης Γεώργιος, ΠΕ Πολιτικών Μηχ., Προϊστάμενος Δ/νσης
• Οικονομίδης Γεώργιος, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, Προϊστ. Τμήματος Υδροοικονομίας
• Πανοπούλου Ελένη, Π.Ε. Γεωλόγων Προϊστ. Τμήματος Περιβάλλοντος
• Χατζησταματίου Ελευθέριος, ΠΕ Ηλεκτρ. Μηχανικών υπάλληλος στο Τμ.Υδροοικονομίας.
• Ψωμάς Κωνσταντίνος, ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος- Πολιτικών Μηχανικών Προϊστ. Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού.

Από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας:
Α. Π.Ε. ΡΟΔΟΥ
Α1 Νήσος Ρόδου

Κακακιού Ανδρονίκη, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, τακτικό μέλος
Τζίκου Αμαλία, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, αναπληρωματικό μέλος
Α2 Νήσος Σύμης
Σαρμουσάκης Γεώργιος Επόπτης Δημόσιας Υγείας ως τακτικό μέλος
Δούβαλη Αμαλία Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, τακτικό μέλος
Α3 Νήσοι Τήλου, Χάλκης , Μεγίστης
Κακάκη Άννα, Επόπτης Δημόσιας Υγείας ως αναπληρωματικό μέλος
Σαρμουσάκης Γεώργιος Επόπτης Δημόσιας Υγείας ως τακτικό μέλος

Β. Π.Ε. Κω
Δούβαλη Αμαλία Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, τακτικό μέλος
Κακάκη Άννα, Επόπτης Δημόσιας Υγείας ως αναπληρωματικό μέλος

Γ.ΠΕ Καλύμνου
Γ1 Νήσοι Καλύμνου, Λέρου, Αστυπάλαιας

Τζίκου Αμαλία, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, τακτικό μέλος
Κακακιού Ανδρονίκη, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, αναπληρωματικό μέλος
Γ2 Νήσοι Πάτμου, Λειψών, Αγαθονησίου
Κακακιού Ανδρονίκη, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, τακτικό μέλος
Τζίκου Αμαλία, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, αναπληρωματικό μέλος

Δ.ΠΕ Καρπάθου
Κασίμη Γεωργία, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, τακτικό μέλος
Κακάκη Άννα, Επόπτης Δημόσιας Υγείας ως αναπληρωματικό μέλος

Από τη Δ/νση Ανάπτυξης Δωδ/σου:
• Χατάς Δημήτριος , ΠΕ Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, ως τακτικό μέλος
• Κουντούρη Ιωάννη, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ως αναπλ. μέλος

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Δωδ/σου:
• Ταταράκης Νικόλαος, ΠΕ Γεωπόνων, ως τακτικό μέλος
• Μοσχίδης Γεώργιος, ΠΕ Γεωπόνων, ως αναπληρωματικό μέλος

Από τη Δ/νση Κτηνιατρικής Δωδ/σου:
Για τις ΠΕ Ρόδου και ΠΕ Καρπάθου (όπου δεν υπηρετεί μόνιμος κτηνίατρος)

• Ζαρογιάννη Ελένη, ΠΕ Κτηνιάτρων, ως τακτικό μέλος
• Οικονομίδης Ηλίας , ΠΕ Κτηνιάτρων, ως αναπληρωματικό μέλος

Για τις ΠΕ Κω και ΠΕ Καλύμνου (όπου δεν υπηρετεί μόνιμος κτηνίατρος)
• Πρέκα Αντώνιο, ΠΕ Κτηνιάτρων, ως τακτικό μέλος
• Βάρκα Αθανάσιο, ΠΕ Κτηνιάτρων, ως αναπληρωματικό μέλος

Από τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδ/σου:
• Λιανουρίδη Βασίλειο, ΠΕ Μεταλλειολόγος Μηχανικός ως τακτικό μέλος
• Μυρίση Ελένη, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός ως αναπληρωματικό μέλος

Από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδ/σου:
• Λαμπριανός Γεώργιος, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως τακτικό μέλος
• Ιατρίδη Μαρία, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως αναπληρωματικό μέλος 

Εκπρόσωποι Δήμων:
Από τον Δήμο Ρόδου:
• Σταματιάδης Ποθητός του Ιωάννη ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ως τακτικό μέλος
• Γεραβέλης Σπυρίδων του Χαραλάμπου, ΠΕ Γεωπόνων ως αναπληρωματικό μέλος

Από τον Δήμο Κω:
• Μυτιληνιός Θεμιστοκλής ΠΕ Γεωλόγων, ως τακτικό μέλος
• Χατζηστέργος Δημήτρης, ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ως αναπλ. μέλος

Από τον Δήμο Πάτμου
• Ασωνίτη Μαργαρίτα ΤΕ Δομικών Έργων Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας ως τακτικό μέλος
• Kωνσταντά Μιχαήλ Αντιδήμαρχο της Τεχνικής Υπηρεσίας ως αναπληρωματικό μέλος

Από τον Δήμο Μεγίστης
• Αχλαδιώτης Δημήτριος του Αναστασίου Αντιδήμαρχος ως τακτικό μέλος
• Αμύγδαλο Μιχαήλ Στρατή του Κων/νου Αντιδήμαρχος ως αναπληρωματικό μέλος

Από τον Δήμο Αστυπάλαιας
• Δημήτριος Νικολάκης Προϊστάμενος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ως τακτικό μέλος
• Βιργινία Γιαννικάκη του Πανορμίτη ΔΕ Διοικητικού ως αναπληρωματικό μέλος

Από τον Δήμο Αγαθονησίου
• Σακκελάρης Γιαμαίο του Σταύρου ΔΕ Διοικητικού ως τακτικό μέλος
• Κωνσταντίνος Κόττορος του Ευαγγέλου ΔΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών ως αναπληρωματικό μέλος

Από τον Δήμο Λέρου
• Έλληνα Χριστόδουλο του Αναστασίου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ως τακτικό μέλος.
• Κουρεπίνη Καλλιόπη του Νικολάου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ως αναπληρωματικό μέλος

2. Ρόλος του κλιμακίου είναι γενικά η εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και ο έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων. Το κλιμάκιο διενεργεί αυτοψίες σε έργα, εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες ιδίως όταν πιθανολογείται ότι η λειτουργία τους υποβαθμίζει το περιβάλλον ή έχουν πραγματοποιηθεί καθ’ υπέρβαση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κάνει τις απαραίτητες συστάσεις και υποδείξεις για να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, συντάσσει σχετική έκθεση και εισηγείται τις επιβληθείσες κυρώσεις.

3. Για τη διενέργεια των ελέγχων το κλιμάκιο έχει το δικαίωμα να εισέρχεται σε κάθε είδους εγκατάσταση οποτεδήποτε, τηρώντας τους όρους ασφαλείας, που ισχύουν για κάθε εγκατάσταση είτε αυτές βρίσκονται σε λειτουργία είτε όχι, ακόμα και αν δεν παρευρίσκεται ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος λειτουργίας. Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των εγκαταστάσεων έχουν γενικά υποχρέωση να παρέχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες και γενικά να διευκολύνουν τον έλεγχο.
4. Η σύσταση και η λειτουργία του κλιμακίου είναι ανεξάρτητη και δεν εμποδίζει άλλους ελέγχους, που ενεργούν άλλα όργανα και υπηρεσίες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5. Το κλιμάκιο συγκροτείται από την Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδ/σου με αφορμή καταγγελία ή λόγω διαπίστωσης σοβαρού περιβαλλοντικού προβλήματος και υποβάθμισης του περιβάλλοντος.
Η επιλογή σύγκλησης των αντίστοιχων μελών θα γίνεται ανάλογα με την εκάστοτε θεματολογία των υπό εξέταση περιπτώσεων.

6. Στους ελέγχους που γίνονται από το κλιμάκιο είναι δυνατόν μετά από σχετική πρόσκληση, να περιλαμβάνεται και εκπρόσωπος του Δήμου στην περιοχή του οποίου υπάγεται διοικητικά το έργο ή η δραστηριότητα που θα ελεγχθεί, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος υπάλληλος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που θα μπορούσε να προσφέρει τις γνώσεις και την εμπειρία του σε θέματα προστασίας ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

7. Οι Δήμοι που δεν έχουν ορίσει εκπροσώπους μέχρι την έκδοση της παρούσας θα ειδοποιούνται κάθε φορά που συγκαλείται το κλιμάκιο για την περιοχή αρμοδιότητας τους, προκειμένου να συμμετέχουν με εκπροσώπους τους σε τυχόν έλεγχο.

8. Η παρούσα απόφαση αντικαθιστά την με Α.Π. ΟΙΚ.175/3-4-2019 (ΑΔΑ: ΨΡΠΘ7ΛΞ-Μ3Γ) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, και ισχύει για έξι μήνες, σύμφωνα με την παρ.4, του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 δηλαδή μέχρι την 15-6-2020. 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ».