ΦΛΑΣ στο παρελθόν

Εν Ρόδω Tρίτη 15 Δεκεμβρίου 1959
Αριθ. Φύλλου 2606

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ ΝΑ ΖΗΤΗΘΗ ΣΥΝΤΟΜΩΣ Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΒΕΔ

Την αναστολήν της επεκτάσεως του Κώδικος Φορολογικών Στοιχειών απεφασίσθη να ζητήσουν οι έμποροι βιομήχανοι και βιοτέχναι της Ρόδου, κατά την προχθεσινήν Συνέλευσιν η οποία εγένετο εις αίθουσαν του Επιμελητηρίου. Εις την συγκέντρωσιν αυτήν μετέσχον τα προεδρεία του Επιμελητηρίου του Εμπορικού του Βιομηχανικού, του ιατρικού και του δικηγορικού Συλλόγου και των βιοτεχνικών και επαγγελματικών σωματείων, ωμίλησαν δε οι πρόεδροι του Επιμελητηρίου, του Εμπορικού Συλλόγου, των Βιομηχάνων και άλλων οργανώσεων. Την αναστολήν της επεκτάσεως του Κώδικος θα ζητήσουν οι μετάσχοντες της Συνελεύσεως δια ψηφίσματός των, παραλλήλως όμως συνεστήθη και Επιτροπή αγώνος εκ των κ.κ. Θεοχάρη, Κωσταρίδη, Ξυλινά, Θωμόγλου και Χατζηκωνσταντή.

Ο ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ ΗΥΧΗΘΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α.Μ. ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΠΑΥΛΟΝ
Επί της χθεσινή εορτή των γενεθλίων της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέως ολόκληρος η πόλις εσημαιοστολίσθη. Ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου δια τηλεγραφήματος εξέφρασε προς τον Άνακτα θερμοτάτας ευχάς, προσωπικάς και εκ μέρους του Δωδεκανησιακού λαού. Δεκάδες εξ άλλου τηλεγραφημάτων απεστάλησαν από διαφόρους συλλόγους και οργανώσεις.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθες ο Νομάρχης συνειργάσθη με τον Πρόεδρον του Δημ. Συμβουλίου Λέρου κ. Ι. Δημητριάδη και με τον δημ. σύμβουλον κ. Βασιλείου. Κατά την συνεργασίαν παρίσταντο ο Διευθυντής του ΟΔΑΠΔ κ. Καρράς ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών της Νομαρχίας κ. Παρασκευάς και ο μηχανικός κ. Μεγεντησίδης.
Επίσης χθες ο Νομάρχης συνειργάσθη με τον Δήμαρχον Πάτμου κ. Καλογιάννη.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ
Χθες ο κ. Νομάρχης επεσκέφθη το Παραδείσι και εν συνεχεία συνειργάσθη μετά του κοινοτάρχου.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΙ ΣΧΟΛΑΙ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΔΗΛΩΣΕΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
Χθες δια του αεροπλάνου της γραμμής ανεχώρησεν επιστρέψων εις Αθήνας ο Επιθεωρητής των Σχολών Μαθητείας του Υπουργείου Εργασίας κ. Γιώργαλλος.
Ούτος εις σχετικάς δηλώσεις του ανέφερε ότι έμεινεν πλήρως ικανοποιημένος εκ των Σχολών της Ρόδου και προσέθεσε ότι θα εισηγηθή όπως κάθε τμήμα των Σχολών εξοπλίσθη συντόμως δια πλήρους εργαστηρίου.
Εν των μεταξύ το Υπουργείον Εργασίας ως ανεκοινώθη διέθεσεν σχετικά κονδύλια δια την κατασκευήν των εν λόγω εργαστηρίων.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡ
Οι περισσότεροι των διανοουμένων της Δωδεκανήσου συνεργάζονται εις το πανηγυρικόν τεύχος του περιοδικού “Φυσιολάτρης”, το οποίον ετοιμάζεται και θα κυκλοφορήση κατά τας ημέρας των εορτών. Μεταξύ άλλων, εις την έκδοσιν αυτήν θα δημοσιευθούν πρωτότυπα κείμενα των Γιάννη Μαγκλή, Κάσδαγλη, Παπαχριστοδούλου, Βρόντη και Βαρέλη.

ΑΦΙΧΘΗ ΧΘΕΣ Ο κ. ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Αφίκετο χθες ο Διευθυντής Νήσων της ΔΕΗ κ. Κοεμτζόπουλος και ο κ. Κωνστ. Κοντσαλής, ο οποίος θα αναλάβη την διεύθυνσιν της ΔΕΗ Ρόδου.

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΝ
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Δωδεκανήσου εύχεται εις τον αγαπητόν συνάδελφον κ. Αντώνιον Αγαπητίδην επί τη τελέσει των γάμων του, βίον ευτυχή και ανθόσπαρτον.
Φαρμακευτικός Σύλλογος Δωδ/σου