Συμμετοχή του 2ου ΓΕΛ Ρόδου στο Erasmus+

Το 2ο Λύκειο, εγκαινιάζοντας την παρουσία του στα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ συμμετέχει στο πρόγραμμα "History and its effects on today's youth" για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021. 

Το σχολείο συνεργάζεται με τέσσερα ακόμα σχολεία από ισάριθμες ευρωπαϊκές χώρες (Κροατία - Νορβηγία - Κύπρος - Ισπανία).

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να αναπτύξουμε διδακτικές μεθόδους και διδακτικά εργαλεία κυρίως στα μαθήματα της Ιστορίας και της Κοινωνιολογίας, τα οποία προωθούν τη βαθύτερη κατανόηση της Ευρώπης του σήμερα και την ενεργοποίηση της δημοκρατικής συνείδησης και της υπευθυνότητας του πολίτη.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας η πρώτη συνάντηση εργασίας.

Κατά τη διάρκειά της, εκπαιδευτικοί από τις συμμετέχουσες χώρες επιμορφώθηκαν θεωρητικά και βιωματικά από τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας του σχολείου στο Ζάγκρεμπ με σκοπό την απόκτηση σχετικών γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, την ανταλλαγή εμπειριών, την επαφή τους με πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του.

Η επόμενη συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο στη Νορβηγία.