Πρέπει να έχουν οριοθετημένο χώρο καθημένων για τους δημότες

Γράφει ο
Γεώργιος Β. Παπαγεωργίου

Οι άρτιες από πάσης απόψεως συνεδριάσεις των Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων επαφίενται στη δυνατότητα και ικανότητα των Προεδρείων, όπως ευθύνη επίσης έχουν για ό,τι συμβαίνει εντός του χώρου των συνεδριάσεων λαμβάντας μέτρα ευταξίας και εξασφαλίζοντας οριοθετημένες θέσεις για τους δημοσιογράφους, αλλά και τους δημότες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν από κοντά τις ενδιαφέρουσες συνεδριάσεις των συμβουλίων τους.

Η σημερινή Προεδρική Δημοκρατία, ο τρόπος λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει την έννοια της συμμετοχικής Δημοκρατίας και βέβαια αυτό επιτυγχάνεται σε ένα μεγάλο βαθμό με το ενδιαφέρον των δημοτών στην παρακολούθηση των συνεδριάσεων των συμβουλίων, όπου ως συνήθως συζητούνται θέματα κυρίως και αποκλειστικώς τακτικού ενδιαφέροντος, που αφορούν την Περιφέρεια, τον Δήμο, τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου, των δημοτών.

Η παρουσία του δημότη είναι αναγκαία αλλά θέλει ιδιαίτερη προσοχή-εξ ιδίας πείρας υπήρξα πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς-γιατί θέτει σε κίνηση τα αντανακλαστικά και τις παρεμβάσεις, τοποθετήσεις των συμβούλων οι οποίοι και κρίνονται από τους παρόντες, που όμως οφείλουν να περιορίζονται αυστηρώς στα θέματα του συμβουλίου και να μην τοποθετούνται εκτός θέματος πολιτικολογούντες, επηρεασμένοι από το πολυπληθές ακροατήριο.

Θεωρώ επιτυχημένη τη θητεία του Προεδρείου με βάση κυρίως τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία των συμβουλίων, την παρουσία όλων, την ορθή προετοιμασία των θεμάτων των συμβουλίων, τη συζήτηση χωρίς σπατάλη χρόνου, αλλά και εκ του μικρού ή μεγάλου ποσοστού παρουσίας των δημοτών, στους οποίους για να υπάρχει ενδιαφέρον και αποτέλεσμα, θα μπορεί να μελετηθεί η δυνατότητα να λαμβάνει τον λόγο για πολύ περιορισμένο χρόνο και μόνο εντός του θέματος ή των θεμάτων που συζητούνται.

Παρακολουθώ τις συνεδριάσεις των συμβουλίων της Περιφέρειας και του Δήμου μας και ομολογώ ότι είμαι ικανοποιημένος ως δημότης από την αποτελεσματικότητα όλων, την οποία έχουμε μεγάλη ανάγκη.

Όμως πρέπει να αποφεύγεται η πολιτικοποίηση των θεμάτων και οι προσωπικές αντιπαραθέσεις. Όλοι είστε εκεί για το καλό του τόπου και οφείλετε να το υπηρετείτε με τον καλύτερο τρόπο. Μπορείτε.