Ήγγικεν η ώρα για το νέο  Δικαστικό Μέγαρο της Ρόδου

Γράφει ο Ιωάννης Κουμπιάδης, δικηγόρος

Το ΤΑΧΔΙΚ (Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων). Η κύρια αποστολή του και το μεγαρόσημο του ΤΑΧΔΙΚ, το μόνο κινητό ένσημο που παραμένει από το 1971 και αποδίδεται ανελλιπώς στο ταμείο αυτό για να διατίθεται για συγκεκριμένους θεσμοθετημένους σκοπούς, αρκεί να εκπληρώνονται κιόλας.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.δ. 1017/1971, όπως ισχύει σήμερα,  μεταξύ των κύριων σκοπών του  ΤΑΧΔΙΚ είναι: «Η χρηματοδότηση για την ανέγερση δικαστικών κτηρίων (Δικαστήρια και Καταστήματα Κράτησης) η επισκευή και συντήρηση αυτών, η αγορά οικοπέδων για την ανέγερση δικαστικών κτηρίων…».

Ως γνωστόν, τα κτήρια των Ιταλών Κατακτητών συμπληρώνουν ένα αιώνα χρήσης και πολλά από αυτά φθείρονται συνεχώς, είναι ακατάλληλα και ανθυγιεινά. Με το λυκόφως  του 20ού και  το λυκαυγές του 21ου αιώνα, εν μέσω  παγκοσμιοποίησης,  και ενώ διανύουμε πλέον  στο ζενίθ  τη περίοδο  του διαδικτύου και της ψηφιοποίησης, όσον κι αν ακόμη υστερούμε ως χώρα στη πλήρη μηχανοργάνωση όλων των Δημοσίων  Υπηρεσιών, η Ρόδος  δικαιούται και πρέπει να αξιώσει  νέο  σύγχρονο κτηριακό συγκρότημα,  που να στεγάζει  τα Δικαστήρια όλων των βαθμίδων και τα Διοικητικά, ακόμη δε θα μπορούσε να στεγάσει και ένα εκσυγχρονισμένο, πλήρως ψηφιοποιημένο και μηχανογραφημένο  Κτηματολόγιο.

Την ανέγερση νέου Δικαστικού Μεγάρου επεδίωξαν, αγωνίστηκαν πέτυχαν, ολοκλήρωσαν και λειτουργούν πολλές  πόλεις, το επιδιώκει  ακόμη και αγωνίζεται τελευταία  η Κως, το πάλεψε δε αρκετά και  το δρομολογεί το Ηράκλειο της Κρήτης και άλλες. Εμείς στη Ρόδο  εφησυχαστήκαμε στα  πεπαλαιωμένα κτήρια των Ιταλών κατακτητών, συνεχώς φθειρόμενα και ακατάλληλα τα περισσότερα στις σύγχρονες απαιτήσεις των καιρών, αν  και γι’ αυτά ακόμη ουσιαστικά έχουμε αδρανοποιηθεί μετά και τις άλλοτε φρούδες υποσχέσεις και άλλοτε  ατελέσφορες ή αναποτελεσματικές ενέργειες και πράξεις των εκάστοτε πολιτικών ταγών, ενώ θα έπρεπε  να αγωνιζόμαστε  σε καθημερινή βάση για την ανέγερση νέου Δικαστικού Μεγάρου. Ισως για ορισμένους  τα παραπάνω αποτελούν "έπεα πτερόεντα", πιστεύω όμως  ότι " ήγγικεν η ώρα", για  νέο αποφασιστικό  αγώνα στο δίκαιο αυτό αίτημα, το οποίο πρέπει να αναδειχθεί ως  καθολική απαίτηση της Ροδιακής κοινωνίας, συντρέχουν δε όλοι οι λόγοι  για το αίτημα αυτό.  Ειδικότερα:         
                         
Ας προσκληθεί και προκληθεί το ΤΑΧΔΙΚ  να μας απαντήσει για  το σύνολο των χρηματικών  ποσών, που εισέρευσαν στα Ταμεία του από τη  Ρόδο και γενικά της Επαρχία αυτής, σε σύγκριση με άλλες το ίδιο ή και μεγαλύτερες  πληθυσμιακά, πόσα δε από αυτά διέθεσε για τη Ρόδο σε σχέση με άλλες πόλεις  και ας δοκιμαστεί τόσο το ΤΑΧΔΙΚ, όσο και  η Κυβέρνηση (υποχρεωτικά πλέον η νέα),  σε μια   μαχητική διεκδίκησή μας, για πραγματικά νέο Δικαστικό Μέγαρο και όχι φτιασιδωμένο με κόστος επισκευών και ανακατασκευών ίσως  μεγαλύτερο από το κόστος ανέγερσης νέου (να υπενθυμίσω τα κατά καιρούς προταθέντα, δηλαδή αρχικά προ 30ετίας  τα   κτήρια της πρώην Σχολής Χωροφυλακής και στη συνέχεια  του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προ 20ετίας δε των παρακειμένων κτηρίων της Αστυνομίας, του Σώματος  Ασφαλείας και  της Πυροσβεστικής και τελευταία  κτηρίων  του  πρώην Νοσοκομείου Ρόδου).

Θα πει κάποιος, καλά και σε ποιο οικόπεδο θα ανεγερθεί; Η απάντησή μου είναι ότι το οικόπεδο πρέπει να είναι κεντρικό, για ένα νέο Δικαστικό  Μέγαρο, όπως αρμόζει στη Ρόδο και όπως ακριβώς υπάρχει σ' όλες σχεδόν τις  πόλεις της χώρας μας,  αλλά και του Εξωτερικού. Για όποιον  επιμείνει ότι δεν υπάρχει τέτοιο,  ας  μη βάλει στοίχημα.  Κάποτε κάποιοι αρμόδιοι θα πρέπει να κάμουν νέα θεώρηση των πραγμάτων, με  νέους  πρωτοποριακούς οραματισμούς  και να γίνουν οι γεφυροποιοί του νέου με το παλιό  και αν χρειαστεί  αναπόφευκτα να υπερπηδήσουν εμπόδια και αντιλήψεις και προκαταλήψεις  για τη γεφύρωση αυτή, η οποία θα ωθήσει πολύ μπροστά την εξέλιξη των πραγμάτων και της κοινωνίας της πόλης μας.

Χρειάζεται πραγματική βούληση και συνεχής αγωνιστική διάθεση όχι μόνο για νέο Δικαστικό Μέγαρο, αλλά και για νέο Αστυνομικό Μέγαρο και νέες εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αφού ουδείς διαφωνεί για την αναγκαιότητα αυτή. Μάλιστα σε μια πόλη, όπως η Ρόδος που αξίζει την αναβάθμιση αυτή πραγματικά, τόσο για την ιστορικότητά της, όσο και ως ναυαρχίδα του τουρισμού, αλλά και ακόλουθα για τη σημαντική οικονομική συνεισφορά της στο “κρατικό κουρβανά” και επομένως δικαιούται να απαιτεί και όχι να επαιτεί, τουλάχιστον για αναγκαίες και ουσιώδεις νέες κρατικές υποδομές. Αρκεί να αναφερθεί δε ότι από την Ενσωμάτωση μέχρι σήμερα ανεγέρθηκε μόνο το νέο νοσοκομείο στη Ρόδο από την ελληνική πολιτεία. Ας το έχουν σοβαρά υπόψη τους και αυτό στη διοίκηση του ΤΑΧΔΙΚ και στην κυβέρνηση.