Νέο Δ.Σ. Ένωσης Ροδίων Αθηνών-Πειραιώς

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη στην Ένωση Ροδίων Αθηνών-Πειραιώς.

Η σύνθεσή του έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Εμμανουήλ Κολεζάκης
Αντιπρόεδρος: Μαρία Κορδίνα
Γραμματέας: Ρούλα Μήτρου-Σαχίνη
Ταμίας: Δημήτρης Καραγιάννης
Μέλη: Κάγιαλη Αικατερίνη, Χατζηπέτρος Γεώργιος, Χρυσαφίνη Στέλλα
Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ.: Νίκος Πεταυράκης.