Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς

Από τον δήμο Ρόδου ανακοινώθηκε ότι λόγω της αργίας των Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη, η λειτουργία της λαϊκής αγοράς Αγ. Δημητρίου πόλεως Ρόδου μεταφέρεται την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019, στον ίδιο χώρο.
Επίσης, λόγω της αργίας της Πρωτοχρονιάς την 1η Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη, η λειτουργία της λαϊκής αγοράς Αγ. Δημητρίου πόλεως Ρόδου μεταφέρεται την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019, στον ίδιο χώρο.