Δικαιοσύνη χωρίς αγκυλώσεις

Όλοι αναγνωρίζουν ότι η βραδύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης είναι ένα από τα μεγαλύτερα και διαχρονικά θεσμικά ελλείμματα της ελληνικής πολιτείας.

Όλοι το αναγνωρίζουν, αλλά όποτε διατυπώνεται από υπεύθυνα χείλη μια δραστική πρόταση-όπως η λελογισμένη επέκταση του ωραρίου των δικαστηρίων ή η επαναφορά του δικαστικού ενσήμου στγις αναγνωριστικές αγωγές με αντικείμενο άνω των 250.000 ευρώ-, εγείρονται φωνές υπέρ της ακινησίας.
Η πολιτεία πρέπει να εκσυγχρονίσει και να ενισχύσει την υποδομή του συστήματος. Αλλά και οι παράγοντες της Δικαιοσύνης οφείλουν να υπερβούν τις συντεχνιακές τους καθηλώσεις.
                                                                                                                                                                             Από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»