Λεξιστορείν: Το πιάνο!

Το πιάνο, από τα πιο αγαπημένα μουσικά όργανα, έχει ιταλικές ρίζες.

Συγκεκριμένα η λέξη (piano) αποτελεί το πρώτο συνθετικό της παλιότερης ονομασίας του οργάνου (pianoforte < piano = σιγά + forte = δυνατά) που του είχε δοθεί για να δείξει την ευχέρεια που είχε ο πιανίστας να αποδίδει μια σιγά και μια δυνατά τους ήχους που ήθελε να παίξει.