Εργασίες επισκευής θα γίνουν στο κτήριο της ΔΟΥ

Επισκευαστικές εργασίες θα πραγματοποιηθούν τη νέα χρονιά στο κτήριο που στεγάζονται υπηρεσίες της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αλλά και άλλες υπηρεσίες όπως η ΔΟΥ Ρόδου, στην περιοχή Ζέφυρος.

Οι εργασίες θα διαρκέσουν για διάστημα τριών μηνών από τη μέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 123.000 ευρώ. Μάλιστα η διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου ανακοίνωσε την προκήρυξη του έργου που αφορά τις επισκευές στο κτήριο, σύμφωνα με την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά έως και τις 10 Φεβρουαρίου 2020. Η αποσφράγισή τους θα γίνει στις 14 του ίδιου μήνα.  Οι εργασίες που θα εκτελεστούν θα είναι οι ακόλουθες:

- Υγρομόνωση του δώματος.
- Καθαρισμός των εσωτερικών υδρορροών.
- Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης του οπλισμού με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων, στην οροφή των γραφείων του 6ου ορόφου, στα στηθαία και σε κάθε σημείο όπου κρίνεται αναγκαίο.

- Νέα επιχρίσματα όπου κρίνεται αναγκαίο
- Χρωματισμοί επιχρισμάτων εξωτερικά
- Χρωματισμοί επιχρισμάτων εσωτερικά στον 6ο, 3ο όροφο και σε κάποια γραφεία του 1ου και 2ου ορόφου.
- Κατασκευή εσωτερικών χωρισμάτων από γυψοσανίδα (συμπλήρωση χωρίσματος γραφείων από τον εσωτερικό διάδρομο σε ύψος μέχρι την οροφή) και χρωματισμός της σε γραφεία του 3ου και 6ου ορόφου.

- Συντήρηση – επισκευή συρόμενων εξωτερικών κουφωμάτων από αλουμίνιο στον 1ο, 2ο, 3ο και 6ο όροφο,
- Χρωματισμοί σιδηρών επιφανειών στο κιγκλίδωμα ασφαλείας στις δύο εισόδους του κτηρίου στο ισόγειο.
- Αντικατάσταση μεταλλικής θύρας στην απόληξη του κλιμακοστασίου με θύρα αλουμινίου.
- Αντικατάσταση ορισμένων κουφωμάτων από αλουμίνιο στον 6ο και 3ο όροφο
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.