Συνεδριάζει αύριο η οικονομική επιτροπή του δήμου

Η τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου για τη νέα χρονιά πραγματοποιείται αύριο, Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου, στη 1:00 το μεσημέρι, με αρκετά “φορτωμένη” ημερήσια διάταξη.

Συνολικά, εβδομήντα θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης, κάτι που είθισται στα τέλη του χρόνου μια και πρέπει να περάσουν διάφορα διαδικαστικά θέματα.

Ανάμεσα στα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση είναι και τα παρακάτω:
- Έγκριση απόφασης του ΔΟΠ για τη «λήψη απόφασης για την ανάθεση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο Δήμο Ρόδου για την προμήθεια υγειονομικού  και φαρμακευτικού υλικού στο Δήμο Ρόδου».
- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Αναβάθμιση συστήματος εισόδου τροχοφόρων στη Μεσαιωνική πόλη έτους 2019».

- Έγκριση των πρακτικών (δικαιολογητικά-τεχνικής και οικονομικής προσφοράς) για την προμήθεια κινητού ολοκληρωμένου κέντρου ανταποδοτικής ανακύκλωσης συσκευασιών Δήμου Ρόδου η οποία συγχρηματοδoτείται, σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ) και 15% από εθνικούς πόρους.
- Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού και έγκρισης αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο: «Αποκατάσταση πενταόροφης πτέρυγας Παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου για μεταστέγαση υπηρεσιών του Δήμου» προϋπολογισμού 1.900.000 ευρώ.

- Έγκριση και καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «Αποκατάσταση πενταόροφης πτέρυγας παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για μεταστέγαση υπηρεσιών του Δήμου».
- Τροποποίηση συγκρότησης γνωμοδοτικού οργάνου για την παραλαβή και παρακολούθηση της σύμβασης ενεργειακής αναβάθμισης ηλεκτροφωτισμού (LED).