Υπογραφή της πρώτης σύμβασης  αναδιάρθρωσης οφειλών μεγάλης  επιχείρησης στη Ρόδο

Στις 20 Δεκεμβρίου στη Ρόδο υπεγράφη η πρώτη ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ (καταρτισθείσα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4469/2017, ΦΕΚ Α' 62/03.05.2017, «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις») μεγάλης εμπορικής και βιοτεχνικής επιχειρήσεως της Ρόδου μεταξύ της επιχείρησης και τριών συστημικών τραπεζών. Ρυθμίστηκε χρέος 4.000.000€ ευρώ με 4 πιστωτές (3 συστημικές τράπεζες και το ελληνικό Δημόσιο).

Πρόκειται για την πρώτη πανελλαδικά υπογραφή παρόμοιας σύμβασης μεγάλου ποσού ρύθμισης οφειλών για μεγάλη επιχείρηση με συμμετοχή μόνο θεσμικών πιστωτών. Στην Αθήνα τα ανώτερα τραπεζικά στελέχη των  τριών συστημικών Τραπεζών, του Ελληνικού Δημοσίου και οι εκπρόσωποι της  οφειλέτριας  εταιρείας συνεργάστηκαν άψογα και ακολούθησαν όλες τις υποδείξεις και οδηγίες του συντονιστή  προκειμένου να οδηγηθεί η διαδικασία σε επιτυχή κατάληξη.

Συγκεκριμένα, η οφειλέτρια Εταιρεία αιτήθηκε την υπαγωγή της στις διατάξεις του Ν. 4469/2017 («Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων»). Η παραπάνω αίτηση και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα υποβλήθηκαν οριστικά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 Ν. 4469/2017. Με σχετική πράξη της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., διορίστηκε ως Συντονιστής της διαδικασίας (κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 4469/2017) ο Παπαποστόλου Σταμάτιος-Μιχαήλ, Οικονομολόγος-Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο Συντονιστής, αφού εξέδωσε τη βεβαίωση πληρότητας της αίτησης απέστειλε πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία προς το σύνολο των πιστωτών της οφειλέτριας Εταιρείας.

Δεδομένου ότι συνέτρεξαν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις του Ν. 4469/2017 και συγκεντρώθηκαν τα απαιτούμενα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως προκύπτει και από το  πρακτικό περαίωσης της διαδικασίας που καταρτίστηκε από τον Συντονιστή κ. Παπαποστόλου Σταμάτιο-Μιχαήλ κατά το άρθρο 8 παρ. 16 του Ν. 4469/2017, τα Συμβαλλόμενα Μέρη προέβησαν στην κατάρτιση και υπογραφή της Σύμβασης, με σκοπό τη βιώσιμη ρύθμιση των υποχρεώσεων της οφειλέτριας Εταιρείας προς τους πιστωτές της.

Η σύμβαση μαζί με το πρακτικό περαίωσης του συντονιστή-διαπιστευμένου διαμεσολαβητή κ. Παπαποστόλου θα κατατεθεί άμεσα στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου για την επικύρωση της αναδιάρθρωσης οφειλών από τη Δικηγόρο Ζιώγα Δέσποινα -Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια.

Σημειώνεται ότι ο οικονομολόγος κ. Παπαποστόλου Σταμάτιος-Μιχαήλ  είναι ένα από τα τρία μέλη (δικηγόρος κα Ζιώγα Δέσποινα και η δικηγόρος κα Μπόνη Θάλεια) της εταιρείας ΔΙΑΥΛΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ, DiavlosDiamesolavisi.gr  με έδρα και πλήρεις σύγχρονες εγκαταστάσεις για διενέργεια διαμεσολαβήσεων στη Ρόδο με σκοπό την εξωδικαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών σύμφωνα με το Ν. 4640/2019 (Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις). Η διαπίστευση των διαμεσολαβητών της ΔΙΑΥΛΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ έγινε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι εξειδικευμένοι διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές της ΔΙΑΥΛΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
(info@DiavlosDiamesolavisi.gr)
είναι στη διάθεση των συμπολιτών μας για να τους ενημερώσουν για τη νέα πρωτόγνωρη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Σημειώνεται ότι στη διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορούν να υπαχθούν και να επιλυθούν άμεσα, αστικές και εμπορικές διαφορές, εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, υφιστάμενες (σε εκκρεμοδικία) ή μέλλουσες, εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου (ήτοι εμπορικές, οικονομικές,  τραπεζικές, οικογενειακές και πολλές άλλες).