Την Παρασκευή συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου

Οι δύο τελευταίες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου για τη νέα χρονιά, θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου, διαδοχικά.

Καταρχήν, στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής θα πραγματοποιηθεί η ειδική τακτική συνεδρίαση του Σώματος για την ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου  για το οικονομικό έτος 2020 (σ.σ. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και Γνώμη του Παρατηρητηρίου).

Υπενθυμίζεται ότι ο νέος προϋπολογισμός του Δήμου ανέρχεται στα 204.008.969,13€ και είναι ισοσκελισμένος.

Στις 8:30 το βράδυ θα ακολουθήσει η τελευταία τακτική συνεδρίαση του δ.σ. για το 2019, η οποία είθισται να αποκαλείται «σκούπα», μια και στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται όλα τα θέματα που πρέπει να περάσουν μέχρι τα τέλη του χρόνου, ώστε να τηρηθούν οι διαδικασίες και οι προθεσμίες:
- Έγκριση της με αριθμό 413/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «έγκριση εισηγητικής έκθεσης Γ’ τριμήνου του έτους 2019, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

- Έγκριση της με αριθμό 479/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: Συμπλήρωση της με αρ. 328/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου με θέμα «Μη αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού», (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
- Συγκρότηση Επιτροπής για τη χορήγηση κάρτας δωρεάν στάθμευσης σε μόνιμους κατοίκους του κέντρου της πόλης, αρ. πρωτ.2/67297/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης ).
- Υποβολή αιτήματος παραχώρησης δια χρησιδανείου της Κ.Μ. 155 Οικοδομών Βατίου, τροποποίηση της υπ’αριθ. 812/25.10./2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ.2/65725/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης ).

- Παραχώρηση χρήσης του δημοτικού ακινήτου στον όροφο της Νέας Αγοράς με αριθμό 33, για τη στέγαση της συνδικαλιστικής οργάνωσης-συνδικαλιστικού σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ-ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΡΟΔΟΥ»  αρ.πρωτ.2/65730/2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
- Εξουσιοδότηση διαχειριστών λογαριασμών του Δήμου Ρόδου, για την Τράπεζα της Ελλάδος (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
- Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής, αρ.πρωτ.2/69574/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
- Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση οδικού δικτύου και πεζοδρομίων στην περιοχή Κρητικά», αρ.πρωτ. 16/64006/2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

- Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων στην πόλη της Ρόδου», αρ.πρωτ. 16/64002/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).
- Ανανέωση εγκεκριμένων χωροθετημένων θέσεων στάθμευσης κατ’ εφαρμογή Κανονιστικής Απόφασης του Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 16/63870/2019, 16 /65121/2019, 16 /69045/2019 και 16 /70399/2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος     κ. Στέφανος Δράκος).
- Ορισμός εκπροσώπων και αναπληρωτών Δήμου Ρόδου σε ισχύουσες Προγραμματικές Συμβάσεις:

• Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Δήμου Ρόδου και Δ.Ε.Υ.Α.Ρ με θέμα την παροχή υπηρεσιών καθημερινής διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης του έργου του Φράγματος Γαδουρά.
• Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Ρόδου και Δ.Ε.Υ.Α.Ρ με θέμα  την εκτέλεση έργων/μελετών  στη Δημοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου αρμοδιότητας ΔΕΥΑΡ, που επιχορηγούνται από τη Δ.Ε.Η, στο πλαίσιο κατασκευής νέου εργοστασίου της ΔΕΗ στη Νότια Ρόδο,
(Έγκριση της μελέτης του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής  για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμΕΝΑ σε Σχολικές Μονάδες του Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ. 16/ 70412/2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

- Έγκριση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/69949/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
- Επικαιροποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης με τίτλο: «Δημιουργία μη μόνιμων υποδομών πρόσβασης ΑμεΑ στις παραλίες Δήμου Ρόδου», στην πρόσκληση «Δημιουργία ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» (κωδικός πρόσκλησης 075, Α/Α ΟΠΣ: 2309), του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα , Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», αρ.πρωτ. 2/68470/2019, (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή Νικολαΐδου).

- Ορισμός εκπροσώπου «Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης» της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας και Δήμου Ρόδου, της πράξης «Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ 5002000, αρ.πρωτ.2/69442/2019 (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή Νικολαΐδου).

-Αποδοχή της  συμμετοχής  του Δήμου Ρόδου  στο Πρόγραμμα  “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” (πρόσκληση 29816/18-4-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών)  με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»  και την υποβολή  αίτησης χρηματοδότησης  για την ένταξη και υλοποίηση του έργου με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ρόδου» (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή Νικολαΐδου).

- Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ρόδου» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» του προγράμματος «ΦIΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών (πρόσκληση ΙΧ),  (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή Νικολαΐδου).

- Έγκριση της αρ. 119/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στη συμπλήρωση της υπ’αριθ. Απόφασης 546/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου  περί «Καθορισμού εξωτερικού χρώματος ΤΑΞΙ»(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Τσαμπίκα Κιαχαγιά-Μαγιόγλου).
- Έγκριση της αρ. 122/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση της αρ. 62/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δ. Κ. Ρόδου με θέμα «Αίτημα ενοικίασης επιπλέον κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν ακινήτου ΑΚΤΑΙΟΝ», (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Παπαοικονόμου).

- Τροποποίηση της ομάδας έργου, για την πράξη «Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον» με ακρωνύμιο «ACUA» στο πλαίσιο του προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, αρ.πρωτ. 18/67232/2019,  (Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Σταμάτης).
- Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες, αρ. πρωτ.14/68477/2019 και 14/70028/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριάντος).
- Αποδοχή χρηματοδότησης από την Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση του υποέργου «Βοήθεια στο Σπίτι 2019», αρ.πρωτ. 14.68829/2019, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριάντος).

- Πρόσληψη προσωπικού – Νέα πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2019-2020» αρ.πρωτ. 2/69928 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης).
- Παραχώρηση χρήσης της αθλητικής εγκατάστασης του «Κλειστού Γυμναστηρίου Καλλιθέας» στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονομετοχική Α.Ε (Δ.Ε.Ρ.Μ Α.Ε) μέχρι 31/05/2021 με δυνατότητα επέκτασης έως 31/05/2023, Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ο.Π.Α.Ρ 236/2019, (Εισηγητές: κ.κ. Αλέξανδρος Κολιάδης-Πρόεδρος Δ.Σ  Δ.Ο.Π.Α.Ρ και Ιωάννης Ιατρίδης-Πρόεδρος Δ.Ε.Ρ.Μ Α.Ε).
- Αντικατάσταση παραιτηθέντος αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ), αρ.πρωτ. 3862/2019, (Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Κολιάδης-Πρόεδρος Δ.Σ Δ.Ο.Π.Α.Ρ).
- Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού (Π.ΡΟ.ΤΟΥΡ).