Έρευνα για τον θρησκευτικό τουρισμό στη Ρόδο

Στην εκπόνηση έρευνας για τον εντοπισμό, την καταγραφή και την αξιολόγηση των Ιερών Ναών και των μνημείων της Ορθόδοξης θρησκευτικής κληρονομιάς Ρόδου προβαίνουν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου.

Πρόκειται για ένα έργο του οποίου τα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν για τη χάραξη στρατηγικής που απαιτείται για την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού στο νησί της Ρόδου.

Προκειμένου να εξαχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα από την έρευνα, θα καταρτιστεί ένας κατάλογος κριτηρίων ώστε τα μνημεία να καταγραφούν με συστηματική μέθοδο, να αξιολογηθούν και να κατηγοριοποιηθούν σε τυποποιημένες ομάδες, ανάλογα με τη γεωαναφορά, τη μορφολογία, τις δυνατότητες πρόσβασης, τις κατηγορίες παρεμβάσεων και την επισκεψιμότητά τους.

Σκοπός της συνεργασίας, η οποία επικυρώθηκε με τη σχετική προγραμματική σύμβαση, είναι μεταξύ άλλων το έργο να λειτουργήσει συμπληρωματικά στην προσπάθεια της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, ώστε να αποτυπωθούν με σαφήνεια η πυκνότητα, οι τύποι των μνημείων και η γειτνίαση τους με τουριστικούς προορισμούς, αξιοθέατα και πολιτιστικές διαδρομές της Ρόδου.  Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν στα από κοινού ή στα ξεχωριστά σχέδια της Περιφέρειας και της Ιεράς Μητρόπολης,  για τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος του νησιού.

Τέλος, το έργο συνολικού προϋπολογισμού 85.000 ευρώ, αναμένεται να υλοποιηθεί εντός 18 μηνών.

Πηγή: tornosnews.gr