Λεξιστορείν: Η γαλήνη!

Η λέξη γαλήνη δηλώνει στον Όμηρο την ηρεμία της θάλασσας.

Σιγά-σιγά η σημασία της επεκτάθηκε και δηλώνει γενικά την ησυχία, την αταραξία.

Το θέμα γαλ- της λέξης είναι συγγενές με το θέμα του ρήματος γελώ μιας και όποιος γελά σίγουρα βρίσκεται σε κατάσταση ψυχικής ηρεμίας και αταραξίας.