Παράταση στην εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου για τα καύσιμα

Την παράταση μέχρι 30 Απριλίου 2020 της πιλοτικής εφαρμογής του μεταφορικού ισοδύναμου των καυσίμων ανακοίνωσε το υπουργείο Ναυτιλίας.

Όπως αναφέρεται, «η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου, χωρίς να θιγούν οι κάτοικοι των νησιών, να αξιολογηθεί το μέτρο και να μελετηθούν στρεβλώσεις που επισημάνθηκαν από τους εκπροσώπους των αντίστοιχων φορέων, έτσι ώστε σε συνεργασία και διάλογο με τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις προκειμένου το μέτρο να γίνει περισσότερο λειτουργικό με άμεσα ωφελούμενους τους νησιώτες».

Στόχος, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι η διασφάλιση της παροχής ουσιαστικών αναπτυξιακών κινήτρων που εγγυώνται τη σωστή λειτουργία της αγοράς και την κοινωνική συνοχή ιδίως στα μικρά νησιά.