Διατίθεται κτήριο της Πυλώνας για τη στέγαση του ασύλου ανιάτων στη Ρόδο

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΝ ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ ΑΠΗΥΘΥΝΕ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟΝ

Το Νέον Εργατικόν Κέντρον επ’ ευκαιρία του Νέου Έτους απηύθυνε προς όλους τους εργατοϋπαλλήλους θερμόν Χαιρετισμόν και ευχάς, όπως εντός του 1960 πραγματοποιηθούν όλαι αι δίκαιαι κλαδικαί και ατομικαί επιδιώξεις των.
Εις την προκήρυξιν τονίζεται ότι πρέπει να εξυγιανθή ο Εργατικός συνδικαλισμός και ότι τούτο θα γίνη δια της συσπειρώσεως πέριξ της Νέας ΓΣΕΕ.

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΔΙΑ ΣΤΕΓΑΣΙΝ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ
Κατ’ εγκύρους πληροφορίας μας το κτήριον της κοινότητος Πυλώνας ετέθη υπ’όψιν του Υπουργείου Προνοίας προκειμένου να χρησιμοποιηθή δια την στέγασιν του Ασύλου Ανιάτων, το οποίον θα λειτουργήση εις Ρόδον. Ως γνωστόν διατίθενται δια τον αυτόν σκοπόν και άλλα κτήρια, αλλά δεν έχει εισέτι προκριθή το καταλληλότερον.

ΤΟ “ΜΠΡΙΤΤΑΝΙΚ” ΜΕ 1200 ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΤΗΝ 18ην ΤΡΕΧ.
Σήμερον θα καταπλεύση εις το λιμένα μας το Ιταλικόν Τουριστικόν ατμόπλοιον «Αουζόνια» με 250 ξένους περιηγητάς.
Εξ άλλου την 18ην τρέχοντος θα καταπλεύση εις Ρόδον το Αγγλικόν Υπερωκεάνειον «Μπριττάνικ» με 1200 ξένους τουρίστας.

Ο ΔΩΡΙΕΥΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟΝ - ΣΥΝΑΝΤΑ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗΝ «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ»
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΓΜΑΧΙΚΩΝ

Ο Δωριεύς ανεκηρύχθη δια δευτέραν κατά σειράν φοράν νικητής των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδος εις την ζώνην Δωδεκανήσου. Εις τον τελικόν προχθές επεβλήθη της ΑΕΠ με 3-1 (2-1). Τα τέρματα εσημείωσαν οι Ζούνης (7’), Χατζημανώλης (23’ και 27’) και Σταυλάς (69’).

Σήμερον ο Δωριεύς συναντάται μετά της Προοδευτικής Πειραιώς εάν δε επιβληθή θα εισέλθη εις τα 32 ζεύγη ως και ο Διαγόρας. Διαιτητής θα είναι ο κ. Πανάκης.

-Προχθές εις το Εθνικόν Θέατρον έλαβεν χώραν η τρίτη ημερίς Πυγμαχίας μεταξύ του ΠΟΔ και της Μικτής Αθηνών.

Τα τεχνικά αποτελέσματα έοχυν ως εξής:
α) Παπαϊωάννου (ΠΟΔ) νικά εις τα σημεία τον Χαστά (ΠΟΔ)
β) Ο Ψωίνος (Μικτής) νικά εις τα σημεία τον Θεοδοσίου (ΠΟΔ).
γ) Ο Στασινόπουλος (Μικτής) νικά με τεχνικόν νοκ-άουτ τον Μοντιάδη (ΠΟΔ).
δ) Ο Γαλάνης (Μικτής) νικά εις τα σημεία τον Κοντουδιό (ΠΟΔ).
Ο αγών ρεβάνς μεταξύ Λυκοπάντη-Χατζή έληξε με καθαρή νίκη του πρώτου εις τα σημεία.

ΔΙ’ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΙΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Το Νομαρχιακόν Συμβούλιον Δωδεκανήσου ενέκρινε κατά την τελευταίαν του συνεδρίασιν την αναμόρφωσιν του προϋπολογισμού 1960 του Καλλιτεχνικού Οργανισμού του Δήμου.

Η ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΤΟΥ «ΔΙΑΓΟΡΑ»
Σήμερον την 11ην π.μ. εις την Λέσχην του «Διαγόρα» θα λάβη χώραν η τελετή κοπής της Βασιλόπιτας του Συλλόγου, εις την οποίαν εκλήθησαν αι αρχαί, αι βουλευταί, κ.α.

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Χθες το απόγευμα η Α.Σ., ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων έκοψε την Βασιλόπιτα εις το Σανατόριον και το Πρεβεντόριον.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ ΔΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (Του ανταποκριτού μας) Από στιγμής εις την στιγμήν αναμένεται ενταύθα ο αρμόδιος ελεγκτής του Υπουργείου Εσωτερικών ο οποίος θα ελέγξη τα πεπραγμένα των προκατόχων Δημάρχων Καλύμνου - των προ της Δημαρχίας Καλογιάννη. Ως γνωστόν, αρχικώς εγένετο έλεγχος, το γεγονός δε ότι θα γίνη και άλλος από ανώτερον υπάλληλον του Υπουργείου Εσωτερικώνσχολιάζεται ενταύθα.
Σ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ