Όλοι τα θέλουν όλα από το κράτος. Από ποιους όμως θα τα πάρει;

Γράφει ο Γεώργιος Β. Παπαγεωργίου

Η βασική αρχή που διέπει τις σχέσεις μας με το κράτος είναι ότι όλοι μας καταβάλλουμε τους αναγκαίους φόρους.

Με βάση το ύψος των εισοδημάτων μας, κανένας δεν απαλλάσσεται και δεν πρέπει να απαλλάσσεται από την αναγκαία εισφορά του στο κράτος, αυτό θέλει το Ελληνικό Σύνταγμα από τους πολίτες του, να το καταβάλλουν αγογγύστως.

Παρακολουθώ ότι με αφορμή την αλλαγή της νέας διακυβέρνησης της χώρας, όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, πλούσιοι και φτωχοί, όλα τα επαγγέλματα, όλες οι επιχειρήσεις, όλες οι παραγωγικές και μη τάξεις, μα όλες, διεκδικούν κυρίως φοροελαφρύνσεις και άλλοι επιδόματα, ανεξάρτητα από το αν το δικαιούνται ή όχι, αλλά στηριζόμενοι κυρίως στη δική τους λογική και των συνδικάτων, όλοι ζητούν.

Νομίζω ότι δεν σκέπτονται στον βαθμό που πρέπει και με τον τρόπο που αρμόζει, αφού η λογική τους στηρίζεται στο να τα πάρει από τους άλλους και να τα δώσει σε αυτούς, δεν σκέπτονται ότι πρέπει να συνεισφέρουμε στον Κρατικό Προϋπολογισμό, για να μπορέσει το κράτος να λειτουργήσει αποδοτικά, το δικό μας δηλαδή κράτος, για να έχουμε, αφού διαρκώς ζητούμε καλή υγεία, καλή παιδεία, κοινωνικές αναγκαίες παροχές, δημόσια ασφάλεια στο εσωτερικό της χώρας και ικανή αμυντική θωράκιση της χώρας από εχθρούς, αλλά και αναγκαία έργα υποδομής, δρόμους, γέφυρες, σιδηροδρόμους.

Μου κάνει, ομολογώ, μεγάλη αλλά ειλικρινά σπουδαία εντύπωση το αποδεδειγμένο πρακτικά αίσθημα αλληλεγγύης που δείχνουμε για μεμωνομένα φαινόμενα όμως, ενίοτε σε βαθμό υπερβολής οι Έλληνες, και καλά κάνουμε, γεμάτοι ανθρωπιά και συμπαράσταση, στοιχείο όμως που θα πρέπει να χαρακτηρίζει και τις σχέσεις συνέπειας με το κράτος, αφού όλοι μαζί μπορούμε να πάμε καλύτερα, ενώ δεν επιδοκιμάζουμε όσο θα έπρεπε σημαντικές δωρεές, υπό μορφή ευεργετών προς το κράτος μας για τις έκτακτες ανάγκες του.

Για να έχουμε λοιπόν ένα ισχυρό κράτος που να μπορεί να τα αντιμετωπίζει όλα με επιτυχία, οφείλουμε να μην τα ζητάμε όλοι όλα από αυτό, αλλά και να συμμετέχουμε αγογγύστως και κυρίως να μην προσπαθούμε να αποκρύψουμε έσοδα, δηλαδή να μην φοροδιαφεύγουμε, να συμμετέχουμε βέβαια με δίκαιο τρόπο όλοι μας.