Στις 27 Ιανουαρίου η γενική συνέλευση των διαιτητών της Δωδεκανήσου

Την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση του Συνδέσμου Διαιτητών του νομού μας που κύριο στόχο έχει να κάνει τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του 2019 και να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2020.

Σχετική είναι και η ακόλουθη ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύνδεσμος:

«Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με βάση την από 01-02.01.2020 απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με τα άρθρα 15,16 και 17 του καταστατικού μας.

Καλούμε:
Όλα τα μέλη μας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία μας ( Ζαχ. Παπαζαχαρίου 4), τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή Προέδρου και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Ονομασία τακτικών μελών των μέχρι τώρα δόκιμων.
3. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός έτους 2019.
4. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6. Προτάσεις – διάφορα.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται περισσότερα από τα μισά ταμειακώς εντάξει μέλη. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020, την ίδια ώρα  και στον ίδιο χώρο, χωρίς νέα πρόσκληση και θα θεωρηθεί σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών».