Λεξιστορείν: Η κομπρέσα!

Κομπρέσα ονομάζουμε το ύφασμα  (εμποτισμένο με διάφορες ουσίες) που τοποθετούμε εξωτερικά στο δέρμα για θεραπευτικούς σκοπούς.

Η λέξη προέρχεται από την ιταλική λέξη compressa, αναγόμενη στο λατινικό ρήμα compresso = πιέζω δυνατά, κλείνω σφιχτά.