704 παιδιά γεννήθηκαν το 2019 στη Ρόδο

«Πλούσια» ήταν η κίνηση στο Ληξιαρχείο του Δήμου της Ρόδου και το 2019 όπου και έγιναν εκατοντάδες πράξεις, ανάμεσά τους και τρεις υιοθεσίες ενώ εκείνο που αναδεικνύεται για ακόμα μία χρονιά είναι η μεγάλη αύξηση των συμφώνων συμβίωσης αλλά και ο περιορισμός των εγγράφων που πρωτοκολλήθηκαν κατά…μερικές χιλιάδες, απόρροια προφανώς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στατιστικά στοιχεία του έτους 2019 που εξέδωσε και φέτος η Διεύθυνση Ληξιαρχείου και Μητρώων, αναλυτικά έγιναν οι παρακάτω πράξεις:
Την προηγούμενη χρονιά είχαμε 704 γεννήσεις, κατά τι λιγότερες από το 2018 που είχαν φθάσει τις 745. Οι θάνατοι το 2019 ήταν 538 ενώ το 2018 κατεγράφησαν 478. Οι βαπτίσεις που δηλώθηκαν την προηγούμενη χρονιά ήταν 720 ενώ το 2018 ήταν 670.

Παράλληλα, δεκάδες είναι και οι ονοματοδοσίες που έγιναν τη χρονιά αυτή στη Ρόδο αφού ανήλθαν στις 231. Ένα στοιχείο πάντως που ξεχωρίζει είναι ότι το 2019 δηλώθηκαν στον Δήμο Ρόδου τρεις υιοθεσίες.

Όσον αφορά τους γάμους, το 2019 έγιναν 199 ενώ την προηγούμενη χρονιά 202. Στα ίδια επίπεδα και η τέλεση πολιτικών γάμων που παρουσιάζει μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια, μια και το 2019 στη δημοτική ενότητα Ρόδου τελέστηκαν 122 ενώ το 2018 114.

Αισθητή είναι η αύξηση στα σύμφωνα συμβίωσης τα τελευταία χρόνια. Έτσι, ενώ το 2018 στον Δήμο Ρόδου έγιναν 72, το 2019 ανήλθαν σε 126. Μάλιστα, την προηγούμενη χρονιά καταγράφηκαν και 13 λύσεις συμφώνου συμβίωσης ενώ το 2018 αυτές ήταν 8.

Επίσης, το 2019 δηλώθηκαν 148 διαζύγια στον Δήμο Ρόδου ενώ την προηγούμενη χρονιά 167. Κάθε χρόνο έχουμε, όμως, και ιερολογήσεις πολιτικών γάμων που το 2019 καταγράφηκαν 79 και το 2018 ήταν 84.

Σημειώνεται ότι εκδόθηκαν και 57 άδειες για πολιτικούς γάμους που, όμως, τελέστηκαν σε άλλους Δήμους στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού.

Άλλα στατιστικά στοιχεία
Καταρχάς, αισθητή είναι η μείωση των εγγράφων που πρωτοκολλήθηκαν αφού το 2018 είχαν φθάσει τα 15.000, ενώ το 2019 ανήλθαν σε 10.762. Ακόμη, το 2019 δηλώθηκαν στον Δήμο της Ρόδου: 6 προσβολές πατρότητας, 3 πράξεις αλλαγής επωνύμου καθώς και 6 πράξεις προσθήκης επωνύμου.

Επίσης, έγιναν 87 διορθώσεις σφαλμάτων και μεταβολές στο γραφείο γεννήσεων, 10 στο γραφείο γάμων και 5 διορθώσεις σφαλμάτων στο γραφείο θανάτων.

Σημειώνεται, τέλος, ότι το 2018, συνολικά διάφορα γεγονότα που έγιναν, όπως υιοθεσίες, αναγνωρίσεις, διορθώσεις και ονοματοδοσίες, ανήλθαν στα 590.