Λεξιστορείν: Η δόξα!

Η λέξη δόξα παράγεται από το αρχαίο ρήμα δοκώ= θεωρώ, πιστεύω, σχηματίζω άποψη.

Αρχικά η λέξη είχε γενικά τη σημασία της γνώμης, της άποψης που έχουν οι άνθρωποι για  κάποιον.

Στη συνέχεια η σημασία της λέξης περιορίστηκε μόνο στη θετική γνώμη, την καλή φήμη που αποκτά κάποιος  λόγω των λεγομένων ή των πράξεών του.