Χορηγήθηκε άδεια για μεταφορά σύκων στην παλαιά Ελλάδα με ενέργειες του Στ. Κωτιάδη

ΕΧΟΡΗΓΗΘΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΝ ΤΩΝ ΣΥΚΩΝ ΕΙΣ ΠΑΛΑΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ

Κατόπιν ενεργειών του βουλευτού κ. Κωτιάδη, εκοινοποιήθη χθες προς την Ένωσιν Γεωργικών Συνεταιρισμών η απόφασις διά της οποίας χορηγείται άδεια δι’ οινοπνευματοποίησιν των 550 τόννων συγκεντρωθέντων σύκων, εις οινοπνευματοποιεία της Παλαιάς Ελλάδος.

Τα μεταφερθησόμενα σύκα ως αναφέρεται θα εξασφαλίσουν ούτω 2,50 και πλέον δραχμάς κατά κιλόν.
Σημειωτέον ότι ενώ ενταύθα η τιμή σύκων προς απόσταξιν είναι 1,25 δρχ. το κιλόν, εις την λοιπήν Ελλάδα κυμαίνεται πέριξ των 3 δραχμών αναλόγως της περιεκτικότητάς των εις σάκχαρον.

Τα σύκα που συνεκέντρωσεν η ΕΓΣΔ θα εξασφαλίσουν την τιμήν Παλαιάς Ελλάδος, μείον τα μεταφορικά.

ΑΝΕΝΕΩΘΗ Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΟΔΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΡΟΔΟΥ-ΚΩ- ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΙΑ ΤΟ 1960
Tο Συμβούλιον του Νομαρχιακού Ταμείου Δωδεκανήσου ενέκρινε την ανανέωσιν της θητείας όλων των οδοσυντηρητών των oδικών δικτύων Δωδεκανήσου διά το 1960. Η ανανέωσις αύτη αφορά τους οδοσυντηρητάς Ρόδου, Κω και Καρπάθου.

ΕΝΕΦΑΝΙΣΘΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΤΥΧΕΡΟΣ ΚΕΡΔΙΣΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ΤΟΥ Λ. ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
Χθες ενεφανίσθη εις το πρακτορείον “Το Γούρικο” ο Παναγιώτης Σκουλής, εργάτης κάτοχος του Λαχείου Συντακτών Σειρά 10η, 21.477 το οποίον κερδίζει ένα αυτοκίνητο. Ούτος ανέφερεν ότι είχε αγοράσει από καιρού το Λαχείον, αλλά δεν είχεν αντιληφθή ότι τον είχεν ευνοήσει η τύχη.

ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΚΡΙΣΙΜΩΤΕΡΟΣ ΑΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Σήμερον την 3ην απογευματινήν εις το Εθνικόν Στάδιον θα λάβη χώραν ο κρισιμώτερος αγών του Πρωταθλήματος Δωδεκανήσου Α’ κατηγορίας μεταξύ των ομάδων Διαγόρα-Ατρομήτου. Εφ’ όσον ο Διαγόρας επιβληθή τότε κατακτά το πρωτάθλημα  και ο Ατρόμητος απειλείται με διαβάθμησιν και εφ’ όσον επιβληθή ο Ατρόμητος τότε η ΑΕΠ θεωρείται υποψήφια διά την πρώτη θέσιν.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΕΙΣ ΚΩ
ΚΩΣ (του ανταποκριτού μας). Με εξαιρετική μεγαλοπρέπεια ετελέσθη εις την πόλιν μας η εορτή της καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού εις την προκυμαίαν έξωθι του Ακταίου. Πλήθη κόσμου από ενωρίς είχον κατακλύσει ολόκληρον την παραλίαν ενώ βενζινόπλοια σημαιοστολισμένα περιέπλεον πλησίον της αποβάθρας. Εις τας 9 π.μ. ακριβώς κατέφθασε εις την Προκυμαίαν η πομπή με τα εξαπτέρυγα, τον Μητροπολίτην μετά του Ιερού κλήρου και τας Αρχάς  και εγένετο η κατάδυσις. Τον σταυρόν ανέσυρε εκ των υδάτων ο Τσολάκης Νικήτας.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΓΚΡΟΥΠ ΕΞ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
Ως ανεκοινώθη τα πρώτα τουριστικά γκρουπ τα οποία θα αφιχθούν εφέτος εις Ρόδον θα είναι Ελβετικά. Ταύτα θα αρχίσουν να αφικνούνται από του δευτέρου δεκαημέρου προσεχούς Μαρτίου ήδη δε, εκλείσθησαν διάφορα ξενοδοχεία.

ΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΜΠΑΛΕΤΤΟΥ
Εκπρόσωπος του Καλλιτεχνικού Οργανισμού του Δήμου ανεκοίνωσεν ότι τα μέλη του οργανωθέντος μπαλέττου Δωδεκανησιακών χωρών, λαμβάνουν τρις της εβδομάδος μέρος εις δοκιμάς εν συνεργασία μετά της Φιλαρμονικής. Το εν λόγω μπαλέττον, απαρτιζόμενον εκ 12 θηλέων και 12 αρρένων προσώπων νεαράς ηλικίας, προετοιμάζεται διά την πρώτην του εμφάνισιν.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟ “ΕΣΠΕΡΙΑ”
Σήμερον αναμένεται να καταπλεύση το τουριστικόν ατμόπλοιον “Εσπέρια” με ξένους περιηγητάς.