Συγκροτήθηκε η πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή Ρόδου

Συγκροτήθηκε με απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, η Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή Ρόδου.

Η σύνθεσή της έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Κολαϊνής Ιάκωβος, ιατρός Διευθυντής Παθολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, με αναπληρωτή τον Ψέλλα Χρυσόστομο, ιατρό Διευθυντή Παθολογίας του ίδιου Νοσοκομείου.
Μέλη: α) Αντερσεν Νικόλαος, ιατρός Επιμελητής Α ́ Ορθοπεδικής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κλωνάρη Μάριο, ιατρό Επιμελητή Α ́ Ορθοπεδικής, του ίδιου Νοσοκομείου.
β) Σκεύης Κωνσταντίνος, ιατρός Επιμελητής Α ́ Θωρακοχειρουργικής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Καραμιχαλάκη Νικόλαο, επικουρικό ιατρό Καρδιολογίας, του ίδιου Νοσοκομείου.
Γραμματέας: Μιχαλάκη Μαρία, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α’, υπάλληλο του Δήμου Ρόδου, με αναπληρώτρια την Γερολύμου Μαρία κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Ε’, υπάλληλο του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου.

Έδρα της Επιτροπής ορίζεται, το Π.Γ.Ν. Ρόδου, με χωρική αρμοδιότητα τα νησιά Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο, Τήλο, Χάλκη, Σύμη και Μεγίστη.

Η λειτουργία της Επιτροπής διέπεται από τις διατάξεις περί λειτουργίας συλλογικών οργάνων καθώς και τις ειδικές περί του θέματος διατάξεις.

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τακτικά σε μέρες και ώρες που θα ορισθούν από τον Πρόεδρο της, εκτάκτως δε κάθε φορά που θα υπάρχουν αντικειμενικές αυξημένες και έκτακτες ανάγκες

Η θητεία των μελών της Επιτροπής αρχίζει 01-01-2020 και λήγει 31-12-2021.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΕΡΟΥ
Με άλλη απόφαση συγκροτήθηκε η Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή Λέρου, η σύνθεση της οποίας έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Αντιάρτη- Δημητροπούλου Θεοδώρα, Διευθύντρια Παθολογικής κλινικής του Κρατικού Θεραπευτηρίου–Κ.Υ Λέρου, με αναπληρωτή τον Ταχλιαμπούρη Σωτήριο-Νικήτα, Διευθυντή Παιδιατρικής κλινικής του ίδιου Νοσοκομείου.

Μέλη: α) Κωνσταντινίδης Σωτήριος, Επιμελητής Α ́ Νεφρολογικής κλινικής του Κρατικού Θεραπευτηρίου- Κ.Υ. Λέρου με αναπληρωτή τον Αννάκη Κάλλιστο, Επιμελητή Β’ Νευρολογικής κλινικής του ίδιου Νοσοκομείου.
β) Αποστολάκης Ιωάννης Επιμελητής Α ́ Ορθοπεδικής κλινικής του Κρατικού Θεραπευτηρίου–Κ.Υ Λέρου, με αναπληρωτή τον Καφαράκη Γεώργιο, Διευθυντή Ορθοπεδικής κλινικής του ίδιου Νοσοκομείου.

Γραμματέας: Ντάνα Ρόζα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Α’, υπάλληλο του Κρατικού Θεραπευτηρίου -Κέντρου Υγείας Λέρου, με αναπληρωτή τον Ιγνατίδη Νικόλαο, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Α’, υπάλληλο του ίδιου νοσοκομείου.

Ως έδρα της Επιτροπής ορίζεται το Γενικό Νοσοκομείο – Κρατικό Θεραπευτήριο- Κ.Υ. Λέρου και χωρική αρμοδιότητα αυτής θα είναι τα νησιά Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Αγαθονήσι και Αρκιοί.

Η λειτουργία της Επιτροπής διέπεται από τις διατάξεις περί λειτουργίας συλλογικών οργάνων καθώς και τις ειδικές περί του θέματος διατάξεις. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τακτικά σε μέρες και ώρες που θα ορισθούν από τον Πρόεδρο της, εκτάκτως δε κάθε φορά που θα υπάρχουν αντικειμενικές αυξημένες και έκτακτες ανάγκες
Η θητεία των μελών της Επιτροπής αρχίζει 01-01-2020 και λήγει 31-12-2021.