Λεξιστορείν: Ο θώκος

Θώκο ονομάζουμε σήμερα το κάθισμα στο οποίο κάθεται ένα επίσημο πρόσωπο αλλά και μεταφορικά τη θέση-αξίωμα  που καταλαμβάνει κάποιος ( π.χ. εξελέγη στον προεδρικό θώκο).

Η λέξη προέρχεται από το αρχαίο ρήμα τίθημι = τοποθετώ (είτε κυριολεκτικά στο κάθισμα είτε μεταφορικά στο αξίωμα).