Ας ελπίσουμε ότι θα προχωρήσει το επενδυτικό σχέδιο για το χωριό των συνταξιούχων στη Νότια Ρόδο

● Ας ελπίσουμε ότι θα προχωρήσει το επενδυτικό σχέδιο για την κατασκευή χωριού συνταξιούχων στη Νότια Ρόδο. Διότι από σχέδια έχουμε ακούσει πολλά αλλά...

● Μια τέτοια επένδυση πράγματι την έχει ανάγκη η Ρόδος! Δεν έχει ανάγκη από νέα ξενοδοχεία!

● Τα αυτονόητα λέμε αλλά... χρειάζεται δυστυχώς να τα λέμε! Διότι σ’ αυτό τον τόπο μερικά πράγματα είναι έτσι!

● Ας ελπίσουμε ότι... δεν θα παραπέσει σε κανένα συρτάρι (όπως συνέβη αρκετές φορές) το σχέδιο εκεί στην Αθήνα!

Ο κακός