Πώς θα γίνει η ενεργειακή διασύνδεση της Δωδεκανήσου

Τον ευρωπαϊκό δρόμο των Λεωφόρων Ηλεκτρισμού (Electricity Highways) που προωθεί ο Ευρωπαίος Διαχειριστής των συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας «ENTSO-E»  ακολουθεί και ο ΑΔΜΗΕ.

Στόχος η δημιουργία έως το 2050 ενός πανευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς ρεύματος, το οποίο θα επιτρέπει την αύξηση έως 80% του μεριδίου των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή.  Ο Διαχειριστής της υψηλής τάσης στην Ελλάδα,  στο νέο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) 2021-2030, προκρίνει τις νέες διασυνδέσεις ώστε να συμβάλει στην ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας μας, στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, η ανάπτυξη διαδρόμων μεταφοράς ενέργειας προς τα σημαντικά κέντρα κατανάλωσης της ηπείρου αποκτά εξαιρετική σημασία.

Μια μεγάλη αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ στην Ελλάδα – σε επίπεδα υψηλότερα από τους στόχους που έχουν τεθεί για το 2020 και το 2030 -  είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δυνατότητα πραγματοποίησης μεγάλης κλίμακας εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.

Δεκατέσσερα αυτόνομα συστήματα
σε Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο

Για την επόμενη δεκαετία, η στρατηγική ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ επικεντρώνεται και στη διασύνδεση των μη διασυνδεδεμένων νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα. Για την ηλεκτροδότηση των Δωδεκανήσων, ως βέλτιστη λύση προκρίνεται η απ’ ευθείας διασύνδεσή τους από το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας  (ΕΣΜΗΕ) με γραμμές συνεχούς ρεύματος.

Έτσι, δημιουργείται ένας απ’ ευθείας ισχυρός δρόμος τροφοδότησής τους με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, επιτρέποντας τη μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ.
Η διασύνδεση των νησιών μεταξύ τους και με το ηπειρωτικό σύστημα θα γίνει μέσω υποβρυχίων καλωδιακών συνδέσεων. Σημείο σύνδεσης με το ηπειρωτικό σύστημα θα είναι το ΚΥΤ Κορίνθου (το οποίο θα συνδεθεί με το Σύστημα 400kV με τα ΚΥΤ Κουμουνδούρου και Μεγαλόπολης). Σημείο σύνδεσης στα Δωδεκάνησα, προτείνεται η Κως ως πλησιέστερο σημείο σύνδεσης με το ΕΣΜΗΕ.

Το έργο της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων αφορά τη διασύνδεση έξι αυτόνομων ηλεκτρικών συστημάτων: Κάρπαθος (Κάσος διασύνδεση υπό Μέση Τάση-ΜΤ), Ρόδος (Χάλκη διασύνδεση υπό ΜΤ), Σύμη, Κως - Κάλυμνος (σύνδεση υπό ΜΤ  με Ψέριμο, Τέλενδο, Νίσυρο, Τήλο, Λέρο, Λειψοί, Γυαλίδια), Πάτμος και Αρκιοί (διασύνδεση υπό ΜΤ με Μαράθι). Σχετικά με το έργο της διασύνδεσης του Βορειοανατολικού Αιγαίου, αυτό αφορά στη διασύνδεση οκτώ αυτόνομων ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων νησιών Λήμνου, Άγιου Ευστρατίου, Σκύρου, Λέσβου, Χίου (Ψαρών), Σάμου (Φούρνων-Θύμαινας), Ικαρίας και Αγαθονησίου. Αποτελεί συνέχεια του έργου της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων.

Προβλέπεται η κατασκευή πέντε νέων Υ/Σ 150kV κλειστού τύπου για τις ανάγκες τροφοδότησης των φορτίων επί των νησιών Λήμνου, Λέσβου, Σκύρου, Χίου και Σάμου. Επίσης προβλέπεται η κατασκευή 3 Υ/Σ ζεύξης στην περιοχή Θράκης προς Λήμνο, στην περιοχή Εύβοιας προς Σκύρο και πλησίον του σημείου προσαιγιάλωσης στη Λέσβο των υποβρυχίων καλωδίων από Σκύρο και Λήμνο.  Αναφορικά με την Ικαρία και το Αγαθονήσι προκρίνεται η διασύνδεση τους με Μέση Τάση με τη Σάμο. Επίσης, κρίνεται σκόπιμη η διατήρηση, σε εφεδρεία, της τοπικής παραγωγής ρεύματος, σε Χίο ή  στη Σάμο.

Η υλοποίηση των διασυνδέσεων των νησιών Βορείου Αιγαίου και Δωδεκανήσων θα γίνει σε τρεις φάσεις:

Α’ Φάση με ορίζοντα ολοκλήρωσης το έτος 2027
- Διασύνδεση συνεχούς ρεύματος ΕΣΜΗΕ (ΚΥΤ Κορίνθου) – Κω
- Διασύνδεση Κω – Ρόδου
- Διασύνδεση ΚΥΤ Ν. Σάντας – Λήμνου
- Διασύνδεση Λήμνου – Λέσβου

Β’ Φάση με ορίζοντα ολοκλήρωσης το έτος 2028
- Διασύνδεση ΚΥΤ Αλιβερίου - Σκύρου
-  Διασύνδεση Λέσβου – Χίου
-  Διασύνδεση Κω - Σάμου
-  Διασύνδεση Ρόδου - Καρπάθου

Γ’ Φάση με ορίζοντα ολοκλήρωσης το έτος 2030
- Διασύνδεση Λέσβου - Σκύρου
- Διασύνδεση Χίου – Σάμου.